13 april 2017

Staat van het Onderwijs

Op 12 april 2017 overhandigde inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang het rapport de Staat van het Onderwijs aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker. In dit rapport wordt beschreven wat er goed gaat en wat er beter kan in het (primair) onderwijs.

Dit jaar vallen vooral de grote verschillen tussen scholen op en de gevolgen daarvan voor de leerlingen.

 

De PO-Raad noemt het rapport zorgwekkend en spreekt van code rood: Scholen in het primair onderwijs verschillen te veel in kwaliteit. Talenten van leerlingen blijven zo onbenut waardoor kansenongelijkheid blijft bestaan. Daarnaast gaan prestaties van leerlingen op taal, rekenen en cultuur achteruit.

 

In het rapport zijn ook cijfers over passend onderwijs verschenen. Sinds de invoering van passend onderwijs gaan er landelijk gezien wat meer kinderen naar het regulier onderwijs. De meeste scholen hebben geen of enkele leerlingen uit het speciaal onderwijs erbij gekregen. Een deel van de leerlingen zit nog thuis, maar dit aantal daalt.

 

Deze bevindingen staan in contrast met wat we zien in Rotterdam. Hier neemt het aantal kinderen op het SBO wat af, maar stijgt het aantal leerlingen op het SO. Een wonderlijk verschil met de landelijke cijfers.

   

Om te voorkomen dat de deelname aan het speciaal onderwijs stijgt, hebben de gemeente en het samenwerkingsverband in het OOGO afgesproken gezamenlijk onderzoek te laten doen om goed zicht te krijgen op trends en bijbehorende verklaringen.

 

Onderwerpen van onderzoek zijn het deelnamepercentage speciaal onderwijs in relatie tot de wijze waarop Passend Onderwijs is georganiseerd, de invloed en samenhang tussen sociaaldemografische gegevens (grootstedelijke populatie) en deelname aan het speciaal onderwijs en de relatie tussen het aantal thuiszitters en deelnamepercentage aan het speciaal onderwijs en het veranderende zorglandschap.

  

Het rapport laat verder zien dat de samenwerkingsverbanden in Nederland het steeds beter doen. Aandachtspunt ligt nog in het regelen van het interne toezicht. Iets wat PPO Rotterdam in 2016 heeft weten te realiseren.

 

Bekijk de publicatie Staat van het Onderwijs hier.

Pagina delen: