11 september 2018

Start voorbereidingen nieuwe Ondersteuningplan (2020-2024)

De ambities t.a.v. passend onderwijs in onze stad worden iedere vier jaar vastgelegd in het Ondersteuningsplan van PPO Rotterdam. Dit schooljaar maken we een start met de voorbereidingen voor het bepalen van de nieuwe inhoudelijke koers. En wel in de wijknetwerkbijeenkomsten.

Het opstellen van een Ondersteuningsplan is een wettelijke taak voor ieder samenwerkingsverband en moet minimaal iedere vier jaar worden vastgesteld en toegestuurd aan de Inspectie voor het Onderwijs. Het huidige Ondersteuningsplan loopt van 2016 t/m 2020. Dit betekent dat er in mei 2020 een nieuw Ondersteuningsplan gereed moet zijn, zodat we met ingang van het schooljaar 2020/2021 vanuit de nieuwe inhoudelijke koers kunnen starten.

Hoewel we dus nog wel even de tijd hebben, willen we vast een eerste start maken met het verzamelen van input voor de nieuwe kaders. En wel in de wijk: tijdens de wijknetwerken. Bij alle komende (reeds geplande) wijknetwerkbijeenkomsten zal onze directeur-bestuurder Michiel Minderhoud korte tijd aansluiten. Doel is om op korte, interactieve wijze input te verzamelen van alle aanwezigen.

Er wordt nog gewerkt aan een gedetailleerde planning waarbij alle andere relevante stakeholders en belanghebbenden een plek zullen krijgen in de voorbereiding. We houden u langs deze weg graag op de hoogte.

Pagina delen: