14 september 2017

Studiemiddagen op de zuidoever

De afgeloepn periode werden er op de zuidoever twee studiemiddagen georganiseerd.

Studiemiddag Netwerk Kop van Zuid/ Katendrecht/Feijenoord

 

In het kader van het speerpunt externaliserend gedrag werden alle scholen van het netwerk Kop van Zuid/Katendrecht/Feijenoord afgelopen 6 september verwelkomd op de ss Rotterdam voor de lezing over ‘Ken je zelf! En je leerlingen’.

 

Tijdens deze eerste studiemiddag, bekostigd uit het basisbudget voor passend onderwijs vanuit het wijkplan, nam Elena Carmona van Loon het woord voor leerkrachten, directies en ib-ers. Zij sprak de wijze waarop met verschillende soorten gedrag en - in het bijzonder - externaliserend gedrag kan worden omgegaan. Ook liet zij zien hoe je daarin jezelf kunt blijven.

 

Alle deelnemers kregen na afloop het boek  ‘Regieversterkend handelen’ van Elena mee naar huis.

Voor een impressie klik hier.

 

Studiemiddag Regieversterkend handelen Hillesluis

 

Enige tijd geleden organiseerde ook de wijk Hillesluis vanuit de professionaliseringsgelden een studiemiddag. Op 17 mei was SBO Laurens Cupertino de locatie waar leerkrachten, ib-ers en directeuren van de scholen in de wijk zich verzamelden.

 

Ook deze middag vertelde Elena Carmona–van Loon op pakkende en inspirerende wijze over de mogelijkheden die we als leerkracht hebben op het denken en doen van leerlingen, vanuit regie versterkend handelen. Haar boek ‘Regie versterken in het onderwijs, worden wie je bent’ nam ze hiervoor als leidraad. Zij vertelde dat leerkrachten leerlingen kunnen leren zelfvertrouwen te ontwikkelen. Zij kunnen hen leren anders over zichzelf te denken en ze helpen te ontdekken wie ze (willen) zijn. Daarom zijn leerkrachten zo belangrijk!

 

Omdat er nog plaatsen beschikbaar waren, werden ook scholen in de andere wijken in Feijenoord benaderd naar deze themamiddag te komen. Alle aanwezigen ontvingen aan het eind van de middag het boek van Elena.

 

Pagina delen: