15 november 2018

Studiereis Passend Onderwijs IJsland: ga je mee?

In 2019 bestaat het samenwerkingsverband PPO Rotterdam vijf jaar. De afgelopen jaren is er in het hele Rotterdamse primair onderwijs flink gebouwd aan passend onderwijs. We zagen goede resultaten en mooie successen. Tegelijkertijd worstelen we nog met thuiszitters, wachtlijsten, een groeiend Speciaal Onderwijs en de samenwerking met de jeugdzorg.

Vijf jaar. Ons eerste lustrum! Een mooi moment om met elkaar stil te staan bij waar we nu zijn. Maar vooral: waar we nog willen komen. Tijd om inspiratie op te doen. Inspiratie die we o.a. kunnen gebruiken richting het opstellen van het Ondersteuningsplan 2020-2024. PPO Rotterdam wil dan ook - met een afvaardiging vanuit primair onderwijs, het samenwerkingsverband, Koers VO en de gemeente Rotterdam - op studiereis naar IJsland. Een reis die in het teken zal staan van leren van inclusief onderwijs, maar zeker ook draait om onderlinge samenwerking. Kortom: hoe kunnen we met elkaar de Rotterdamse leerlingen nóg beter ondersteunen?

Waarom IJsland? Het onderwijs in IJsland wordt, zoals in veel Scandinavische landen, al geruime tijd gezien als de hoeksteen van cultuur en samenleving. Het onderwijssysteem van onze noorderburen lijkt dan ook stevig en weldoordacht. IJsland koos al jaren geleden voor onderwijs waar de nadruk ligt op het aanvaarden van verscheidenheid en gelijkwaardigheid middels inclusie. We zien hier dus geen ‘work-in-progress’, maar een reeds volledig opererende, professionele situatie. 

De relatief kleine schaal van het land maakt dat er intensief contact is tussen de scholen, hoger onderwijs, overheid en professionals zowel binnen als buiten de sector.  Gezien het hoge niveau van professionaliteit en innovatie leidt dit tot – ook voor ons – zeer interessante initiatieven waar het gaat om het omgaan met nieuwe problemen in een veranderende maatschappij.  Gedurende de studiereis zullen we mooie voorbeelden en ervaringen in het veld zien.

Welke onderwerpen komen aan bod? Tijdens de studiereis staat een aantal thema’s centraal:

  • Inclusief onderwijs
  • Eigenaarschap
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Financiering van het  onderwijs in IJsland
  • Speciaal onderwijs: overstap naar de arbeidsmarkt
  • Hoger onderwijssysteem: de rol van het ministerie en de Inspectie
  • Relatie en samenwerking tussen zorg, onderwijs en gemeente
  • Onderzoek en trainingsmethoden
  • (on)Mogelijkheden


Hoe ziet het programma eruit?
Het reisschema is als volgt:
Zaterdag 11 mei 2019
Vlucht Schiphol - Reykjavik: welkomstdiner en introductie IJsland

Zondag 12 mei 2019
Excursie landelijk IJsland
Maandag 13 mei 2019
Onderwijssysteem in IJsland, beleid en opbrengsten ministerie, doorgaande leerlijn: bezoek twee scholen
Dinsdag 14 mei 2019
Schoolbezoeken, opleidingsinstituut studenten en concert in IJslandse woning
Woensdag 15 mei 2019
Schoolbezoeken en ‘partners & professionals’
Donderdag 16 mei 2019
Evaluatie en vrije tijd in Reykjavik

Vrijdag 17 mei 2019
’s ochtends vroeg vlucht Reykjavik - Amsterdam

Iedere dag wordt afgesloten met een plenaire bijeenkomst om na te praten over wat is gezien en gehoord.

Wie mag er mee? Jij! Er zijn 9 plekken voor Rotterdamse onderwijsprofessionals.  Professionals die hiervoor toestemming hebben van hun schoolbestuur en de opgedane kennis willen delen met collega’s.

Naast deze negen gaat reisleider Andrea Postma mee, evenals de directeur-bestuurder van PPO Rotterdam, een lid college van bestuur Koers VO en het afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling en Jeugd van de gemeente Rotterdam. Uit beide samenwerkingsverbanden zal er een beleidsadviseur aansluiten en er zal een regiomanager van PPO Rotterdam meegaan. Ook zal er uit ieder OAT een medewerker van PPO Rotterdam deelnemen.

Lijkt het jou wel wat? Dat kunnen wij ons wel voorstellen! Wil jij mee? Stuur dan t/m 11 januari 2018 een e-mail naar s.martin@pporotterdam.nl o.v.v. studiereis IJsland met daarin je naam, functie en school/schoolbestuur. We streven naar een mooie afspiegeling van professionals uit heel Rotterdam. Op maandag 14 januari zullen we daarom - indien nodig middels loting per OAT gebied - de plekken toekennen. 

Wie gaat dat betalen? PPO Rotterdam ziet deze studiereis als een investering in de verdere optimalisatie van het passend onderwijs in Rotterdam. Het samenwerkingsverband heeft dankzij de universiteit van Maastricht een mooi en betaalbaar aanbod gehad en financiert de reis voor het grootste gedeelte. Een drietal avondmaaltijden is voor eigen rekening van de deelnemers.

Opbrengst? De ongetwijfeld flinke dosis inspiratie die we opdoen willen we delen met de thuisblijvers. Er zal dan ook uitgebreid verslag worden gedaan tijdens en na de reis.

Over wat we gaan zien in IJsland hopen we in Rotterdam in gesprek te gaan. Wat sprak ons aan, waarvan zouden onze Rotterdamse kinderen kunnen profiteren en hoe zouden we dat hier concreet vorm kunnen geven.

Pagina delen: