01 januari 0001

Studiereis Passend Onderwijs IJsland

Zo’n 55 professionals uit het Rotterdamse onderwijs hebben zich de afgelopen weken aangemeld voor de Studiereis Passend Onderwijs. Inmiddels is duidelijk welke acht er mee gaan.

De deelnemersgroep is een mooie afspiegeling geworden van het Rotterdamse onderwijsveld. Intern begeleiders, leerkrachten, schooldirecteuren, het SO, noord en zuid zijn allemaal vertegenwoordigd. Inmiddels zijn alle deelnemers en afvallers geïnformeerd. Op 8 maart 2019 wordt er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd waar alle deelnemers voor het eerst bij elkaar komen.

Naast deze acht onderwijsprofessionals zijn dit reisleider Andrea Postma, de directeur-bestuurder van PPO Rotterdam, een lid college van bestuur Koers VO, het afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling en Jeugd van de gemeente Rotterdam, een vertegenwoordiger vanuit Stichting MEE, een beleidsadviseur uit beide samenwerkingsverbanden, een regiomanager van PPO Rotterdam en een OAT-medewerker van PPO Rotterdam uit ieder gebied. Daarmee komt de totale groep op 25 deelnemers en een reisleider.

Ga je niet mee? Niet getreurd!
De ongetwijfeld flinke dosis inspiratie die de deelnemers opdoen zullen wij delen met de thuisblijvers. Er zal dan ook uitgebreid verslag worden gedaan tijdens en na de reis.

Over wat de groep gaat zien in IJsland hopen we in Rotterdam in gesprek te gaan. Wat sprak hen aan, waarvan zouden onze Rotterdamse kinderen kunnen profiteren en hoe zouden we dat hier concreet vorm kunnen geven.

IJsland. Hoe zat dat ook alweer?

In 2019 bestaat het samenwerkingsverband PPO Rotterdam vijf jaar. De afgelopen jaren is er in het hele Rotterdamse primair onderwijs flink gebouwd aan passend onderwijs. We zagen goede resultaten en mooie successen. Tegelijkertijd worstelen we nog met thuiszitters, wachtlijsten, een groeiend Speciaal Onderwijs en de samenwerking met de jeugdzorg.

Vijf jaar. Ons eerste lustrum! Een mooi moment om met elkaar stil te staan bij waar we nu zijn. Maar vooral: waar we nog willen komen. Tijd om inspiratie op te doen. Inspiratie die we o.a. kunnen gebruiken richting het opstellen van het Ondersteuningsplan 2020-2024. PPO Rotterdam wil dan ook - met een afvaardiging vanuit primair onderwijs, het samenwerkingsverband, Koers VO en de gemeente Rotterdam - op studiereis naar IJsland. Een reis die in het teken zal staan van leren van inclusief onderwijs, maar zeker ook draait om onderlinge samenwerking. Kortom: hoe kunnen we met elkaar de Rotterdamse leerlingen nóg beter ondersteunen?

Waarom IJsland? 
Het onderwijs in IJsland wordt, zoals in veel Scandinavische landen, al geruime tijd gezien als de hoeksteen van cultuur en samenleving. Het onderwijssysteem van onze noorderburen lijkt dan ook stevig en weldoordacht. IJsland koos al jaren geleden voor onderwijs waar de nadruk ligt op het aanvaarden van verscheidenheid en gelijkwaardigheid middels inclusie. We zien hier dus geen ‘work-in-progress’, maar een reeds volledig opererende, professionele situatie. 

De relatief kleine schaal van het land maakt dat er intensief contact is tussen de scholen, hoger onderwijs, overheid en professionals zowel binnen als buiten de sector.  Gezien het hoge niveau van professionaliteit en innovatie leidt dit tot – ook voor ons – zeer interessante initiatieven waar het gaat om het omgaan met nieuwe problemen in een veranderende maatschappij.  Gedurende de studiereis zullen we mooie voorbeelden en ervaringen in het veld zien.

Welke onderwerpen komen aan bod? 
Tijdens de studiereis staat een aantal thema’s centraal:

  • Inclusief onderwijs
  • Eigenaarschap
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Financiering van het  onderwijs in IJsland
  • Speciaal onderwijs: overstap naar de arbeidsmarkt
  • Hoger onderwijssysteem: de rol van het ministerie en de Inspectie
  • Relatie en samenwerking tussen zorg, onderwijs en gemeente
  • Onderzoek en trainingsmethoden
  • (on)Mogelijkheden
Pagina delen: