18 mei 2017

Stuurgroep BaO - SBO - SO

De stuurgroep van PPO Rotterdam bestaat uit een groep zeer betrokken schooldirecteuren die met elkaar en in samenwerking met PPO, zorgdragen voor het realiseren van een dekkend ondersteuningsnetwerk in Rotterdam.

Met als gezamenlijk doel om leerlingen nog beter en efficiënter de juiste ondersteuning te bieden, gezamenlijk te bouwen aan het versterken van de kwaliteit en te zorgen dat samenwerking tussen scholen in een wijk 'gewoon' wordt. De stuurgroep hoopt leerlingen, leerkrachten, ouders en schooldirecties op deze manier zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
 
De stuurgroep bestaat uit directieleden van verschillende sectoren en besturen:
 
Nancy Liepert - (SO/Horizon)
Gerard Kreugel - (RVKO/SBO = vacature)
Babs Boender - (RVKO/BAO)
Anita van der Kooi - (Oldenbarneveltschool/RABS/BAO)
Petra van der Meer - (Kind en Onderwijs/BAO)
Sjaak Ligthart - (Kind en Onderwijs/BAO)
Victor van Toer - (PCBO/BAO)
Mirjam Mels - PCBO/BAO)
Femke ten Kate - (Emmaschool bestuur SPCOHS/BAO)
Angelique Snoei - (BOOR/BAO)
Door Faber - (BOOR/SBO – voorzitter stuurgroep PPO)
 
Nicole Teeuwen - (directeur-bestuurder PPO)
Lieke Withagen -(beleidsadviseur/bestuurssecretaris PPO)
Hans van Wenum - (beleidsadviseur PPO)
 
In september 2016 heeft de stuurgroep PPO een aantal doelen vastgesteld en middels diverse activiteiten een aantal mooie resultaten behaald.
 
Doelen van de stuurgroep:
  • Het stimuleren van dekkende PPO-netwerken, inclusief het ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak voor de dekkende netwerken in de wijk;
  • Het verzorgen, uitleggen, toelichten en uitdragen van input voor de PPO-netwerkbijeenkomsten;
  • De rol innemen van verbindingsofficier tussen de wijk, stuurgroep, PPO en bestuur;
  • De rol van initiator innemen om samenwerking tot stand te brengen in de wijk waardoor voorwaarden worden geformuleerd om te komen tot integratie SBO naar BAO.
Welke resultaten heeft de stuurgroep de afgelopen periode (sep 2016-mei 2017) behaald?
  • De basisondersteuning staat op het netvlies van de scholen en de besturen (bewustwording). De stuurgroep werkt nauw samen met de portefeuillehouders wijk van PPO en brengen de basisondersteuning in het wijknetwerk en tijdens bestuurlijke overleggen in.
  • Er is een eenduidige signalerende en rapporterende rol met betrekking tot de kwaliteit van de arrangementen. De signalen zijn tijdens de stuurgroep vergadering geïnventariseerd en vervolgacties zijn uitgezet.
  • Er zijn zoveel mogelijk directeuren aanwezig bij de PPO-netwerken en zij participeren mee bij de wijkgerichte aanpak door signalen te bespreken en dilemma’s op te heffen.
  • Er is een gezamenlijke presentatie gemaakt t.b.v. het opstellen van het wijkplan. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen met de portefeuillehouders wijk waardoor eigenaarschap en actieve betrokkenheid wordt gestimuleerd. Er is een start gemaakt met het formuleren van het wijkplan in nauwe samenwerking met de directies van de scholen in de wijk.
  • Er is een inventarisatie van kengetallen gemaakt van de huidige problematiek omtrent het stijgen van SO-doorverwijzigingspercentage in het SBO en het SO, het stijgen van het aantal arrangementen en thuiszitters. Er is een conceptnotitie opgesteld omtrent “Geld volgt de SBO-leerling”. Interpretaties, conclusies en vervolgacties zullen in mei 2017 worden gepresenteerd.
Pagina delen: