01 november 2016

Terug in de schoolbanken - doe jij ook mee?

Herken je dat? Wel praten met collega’s uit basis –of voortgezet onderwijs over procedures en individuele leerlingen, maar niet meer elkaars échte lespraktijk kennen.

Zou het niet goed zijn als leerkrachten en docenten weer eens een kijkje nemen bij elkaar in de les? Met als doel er samen voor te zorgen dat leerlingen op een passende onderwijsplek in het vo terecht komen. Elkaar kennen en weten wat de ander doet is de sleutel voor samenwerking. Zelf ervaren is het uitgangspunt. Zeker wanneer het gaat om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Koers VO bedacht hiervoor - i.o.m. de samenwerkingsverbanden po- het programma: ‘Terug in de schoolbanken’.
 
In ons ondersteuningsplan 2016-2020 hebben we de ambitie een doorgaande ondersteuningslijn te realiseren van het primair naar het voortgezet onderwijs. Hierbij werken we samen met het samenwerkingsverband Koers VO. Dit programma sluit hier mooi op aan.
 
Zo kun je als leerkracht een havo-les of juist praktijkonderwijs meemaken en op die manier zelf ervaren wat er van jouw leerlingen gevraagd gaat worden. Mentoren uit het voortgezet onderwijs kunnnen op hun beurt eens in een groep 8 meedraaien en daar zelf ervaren hoe de leerkracht de les organiseert en differentieert.
 
Leerkrachten van groep 7 en 8, ib-ers van bao/sbo/so en docenten van vo-scholen zijn van harte uitgenodigd om elkaar op deze wijze te ontmoeten.  
 
Meer informatie en aanmelden
Bekijk voor meer informatie deze uitnodiging.
 
Wanneer je een vo-school wilt bezoeken, kijk dan vanaf 1 november op www.koersvo.nl/povo. Hier wordt een overzicht van deelnemende vo-scholen bijgehouden.
Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij de vo-school van jouw voorkeur.
 
Als gastheer zorgt de vo-school zelf voor een bevestiging naar jou en andere po-collega’s die zich aanmelden.
Pagina delen: