13 september 2018

Terugblik aftrap PPO-jaar ‘We doen het samen’

Afgelopen donderdagmiddag werd in Kino het PPO-jaar afgetrapt onder het thema ‘We doen het samen’. Het werd een afwisselende middag waar naast Huub van Blijswijk (voorzitter PPO Rotterdam en bestuurder BOOR) en Peter Mol (orthopedagoog en voormalig directeur van Gedragpunt, Scholing en Advies) ook een aantal medewerkers hun opwachting maakten.

De middag werd geopend door directeur-bestuurder Michiel Minderhoud. “Samen sterk voor ieder kind is ons motto”, aldus Minderhoud. “Maar wat betekent nu precies dat samen? Zowel wij als de Rotterdamse scholen werken hard voor het welzijn van leerlingen. Maar loyaliteit aan de leerling betekent ook: melden wanneer er iets niet goed gaat. Zonder met vingers te wijzen of zaken over de schutting te gooien.”

Minderhoud: “Vanmiddag gaan we met elkaar terug naar de bedoeling. Welke klus hebben wij samen met de scholen te klaren? Welke knelpunten signaleren we, zorgen hebben we, zonder lijstjes af te vinken. En hoe delen we dit zodat we – met elkaar - direct door kunnen pakken? We bespreken dit onderwerp vandaag op verzoek van onze schoolbesturen. Zij zijn benieuwd naar onze bevindingen en hebben gevraagd om deze met hen te delen.”

Minderhoud introduceerde vervolgens Huub van Blijswijk, bestuurder van BOOR. Van Blijswijk: “Wij scholen hebben de opdracht om vanuit onze positie te zorgen voor een omgeving waarin we kinderen verder brengen. Toch gaat dit niet altijd even goed. We hebben jullie nodig waar het gaat om het signaleren van verbeterpunten. Jullie zijn immers een van de eerste antennes die het welzijn van het kind detecteren. Jullie horen, zien en merken dingen in onze scholen. De positie waarin jullie zitten kan een lastige zijn, maar mijn oproep is: leg je primaire loyaliteit bij het kind.”

Van Blijswijk vervolgt: “Dat hier een uitdaging ligt snap ik. Je hebt immers een relatie met de school, hoe vertel je dan dat je ‘buikpijn’ hebt over het welzijn van een kind en de wijze waarop de school daar mee omgaat? Dit is geen pleidooi om mensen terecht te wijzen. Dit is een pleidooi van alle Rotterdamse schoolbesturen om samen op zoek te gaan naar een manier waarop je met buitengewoon belangrijke informatie kunt omgaan, zodat betrokkenen er iets mee kunnen doen. Dat is spannend, maar het niet in de ogen zien van de problemen betekent dat je die ook niet kunt oplossen. Wanneer we weten wat er schuurt, kunnen we aan de slag om het te verbeteren. Oud minister-president Kok zei het al: Niet hullie en zullie maar samen!”

Na dit appel was het de beurt aan PPO medewerkers om het belang van samenwerking in een drietal casussen te illustreren. Tijdens een van de presentaties sloot de betreffende intern begeleider van de school aan, iets wat het thema van de middag – We doen het samen - opnieuw kracht bijzette.

Spreker Peter Mol (orthopedagoog en voormalig directeur van Gedragpunt, Scholing en Advies) nam de zaal vervolgens mee in de wereld van passend onderwijzen. Hoe ga je om met lastige situaties, wat is het belang van signaleren, wat zijn de voorwaarden van fijn samenwerken en hoe geef je op een juiste manier feedback.

Minderhoud stipte hierna een aantal onderwerpen aan die binnen de organisatie spelen waaronder het Ondersteuningsplan 2020-2024, het begrotingsproces, de implementatie van Kindkans, Privacy en de inspectie bij PPO Rotterdam en BOOR.

Minderhoud: “Ik kijk terug op een geslaagde aftrap van het nieuwe jaar. Mooi om dit te kunnen doen in het bijzijn van een schoolbestuurder, schooldirecteuren en zelfs een intern begeleider. Dat illustreerde het ‘samen’ gevoel naar mijn idee heel goed.”

Pagina delen: