03 april 2018

Terugblik: symposium Aandacht als basis

Donderdag 29 maart jl. was de mooie bovenzaal van het STC aan het Lloydkwartier decor voor het symposium Aandacht als basis. Tijdens dit symposium was er naast aandacht voor het thema, ook ruimte voor de introductie van onze nieuwe directeur-bestuurder Michiel Minderhoud en het afscheid van Nicole Teeuwen.

Dagvoorzitter Jack Biskop, voorzitter van het netwerk LPO en directeur van het samenwerkingsverband passend onderwijs Roosendaal-Moerdijk, opende de middag.

Introductie Michiel Minderhoud
Voorzitter van PPO Rotterdam Huub van Blijswijk stelde vervolgens na een korte introductie de nieuwe directeur-bestuurder van PPO Rotterdam aan de zaal voor: Michiel Minderhoud. Minderhoud sprak op het podium kort over zijn aanstelling: “Ik bof maar dat ik nu iedere morgen over de Maasboulevard naar mijn werk mag rijden. Elke ochtend dat stoere uitzicht over die mooie stad op weg naar mijn al even stoere nieuwe baan.” Minderhoud noemde daarbij zijn interne drijfveer om positief bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen, samen met de in zijn ogen ongetwijfeld stoere medewerkers van PPO Rotterdam.

Rinda den Besten
Jack Biskop introduceerde vervolgens Rinda den Besten, directeur van de PO-raad. Zij sprak aftredend directeur-bestuurder Nicole Teeuwen toe, met wie zij de afgelopen jaren veel samenwerkte. “Je bent erin geslaagd om vertrouwen te winnen. Je hebt laten zien dat, ongeacht de  plek waar je zit, het jou gaat om het allerbeste onderwijs voor kinderen, met aandacht aan de basis. Daarin past jou de uitspraak van Johan Cruijff: Alleen ga je misschien harder, samen kom je echt verder.”

Joke Hermsen
Keynote speaker Joke Hermsen, bekend filosofe en auteur van diverse boeken waaronder Kaïros, sprak vervolgens over de wereld van vandaag. Een wereld waar het luisteren naar een heel stuk muziek al bijzonder is geworden. Een wereld waarin we ons laten (ver)leiden door de kloktijd. Hermsen: “Waar gevraagd wordt naar aandacht, wordt gevraagd naar tijd. De tijd heeft niet een, maar twee gezichten. Het eerste gezicht is de chronologische tijd, een lineaire opeenvolging van momenten, meetbaar en met einde. Een tijd die opdrijft, voort jaagt en waarmee we op gespannen voet leven. En dan als tweede de ruimtelijke tijd: de tijd voor inzicht, inspiratie en verbondenheid met anderen. Tijd nemen zonder rendement te verwachten, de geest laten waaien.”
Deze laatste tijd, zo vertelde Hermsen, is van oudsher aan het onderwijs en de zorg verbonden. Het woord scholle (waar het woord school van afgeleid is) betekent zelfs vrije tijd, niets doen. Niets doen is een kunst geworden. Hermsen riep de zaal op om na te denken over de eigen verhouding tot de tijd en de afweging tussen de chronologische en ruimtelijke tijd. In dat licht pleitte zij voor de vertellende leerkracht en het geven van ruimte aan het ontwikkelen van talent en hoop.

Maarten van Rossem
Na het betoog van Joke Hermsen was het tijd voor een iets luchtiger onderdeel in het programma. Historicus, presentator, schrijver en voormalig hoogleraar Maarten van Rossem nam het woord en vertelde over hoe dolgelukkig hij ooit op de basisschool was met zijn juffrouw Versteeg. Een juf die aandacht had en prachtig kon vertellen. Van Rossem zette de boel direct op scherp: “Ik ben zelf docent, maar heb absoluut niets met zorg. We mogen van een leerkracht niet vragen om therapeutische zorg te bieden in de klas. Daar is hij niet voor! Natuurlijk moet er wel hulp in geroepen kunnen worden waar nodig, maar laat die leerkracht nou vooral doen waar hij goed in is!” Volgens Van Rossem moet het gezag van de leerkracht worden hersteld. De kwaliteit van een juf of meester is in sterke mate afhankelijk van het plezier dat hij heeft in het lesgeven, zo stelde hij. Vanuit de zaal klonk gedurende de voordracht van Van Rossem menigmaal instemmend geluid en een harde lach.

Afscheid Nicole Teeuwen
Kees Terdu, voorzitter van PCBO Rotterdam en eerder genoemde Huub van Blijswijk spraken vervolgens aftredend directeur-bestuurder Nicole Teeuwen toe. Zo vergeleek Terdu Teeuwen met een vrouw die op het strand aangespoelde zeesterren een voor een het water in gooide: soms tegen de stroom in, zonder opgeven en met oog voor ieder individu. Van Blijswijk las Teeuwen een verhaal voor uit het boek Misschien wisten zij alles van Toon Tellegen. Teeuwen ontving van hen niet alleen een mooie bos bloemen, maar ook een beeldje dat samenwerking, zorg en aandacht symboliseert.

In de afscheidsspeech van Nicole Teeuwen stipte zij allereerst de lastige start van het samenwerkingsverband aan. Teeuwen: “Maar we hebben er een weg in gevonden. En dat hebben we met elkaar gedaan door het helemaal vanaf de menskant in te vullen. Want wat maakt nu dat een kind op zijn plek zit? Wat maakt nu dat een kind onderwijs krijgt dat past? Dat komt niet met een systeem. Dat komt ook niet met een samenwerkingsverband. Maar dat begint ermee dat er volwassenen om dat kind heen staan die het kind niet alleen onderwijzen, maar het kind aandacht geven. Er zijn, op de momenten dat het ertoe doet, iedereen weet hoe dat voelt. We hebben er nu mooie woorden voor, als passend onderwijs, maatwerk, arrangementen. Maar in de kern is het extra aandacht. En natuurlijk, het is de rol en de taak van het samenwerkingsverband om daar voorwaarde scheppend in te zijn. En ik vind dat we daar in Rotterdam goed in geslaagd zijn.”

Na een luid applaus was het slotwoord aan voormalig stadsdichter en medewerker van PPO Rotterdam Jeroen Naaktgeboren. Met een prachtig gedicht gevolgd door een persoonlijke voordracht sloot hij het symposium op gepaste wijze af.

Tijdens de borrel was er tijd om kennis te maken met nieuwe directeur-bestuurder Michiel Minderhoud en afscheid te nemen van Nicole Teeuwen. Ook kregen alle bezoekers het boekje Aandacht als basis mee. Een bundeling van een aantal blogs die Nicole Teeuwen de afgelopen jaren schreef in haar functie als directeur-bestuurder van PPO Rotterdam. Op de achterzijde van het boekje is het gedicht van Jeroen Naaktgeboren terug te lezen. Bekijk het boekje hieronder.

Pagina delen: