12 juni 2018

Thuiszitters: tijd voor actie!

Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem of haar past, met de juiste ondersteuning op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel kinderen thuis. Tijd voor actie!

Van 1 t/m 8 juni heeft de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaatsgevonden. Een week met activiteiten, georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs van de VO-raad en PO-Raad, samen met de MBO-raad, de VNG, de ministeries OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het NJI, Ouders & onderwijs, LECSO, IederIn, LAKS, het NCJ, de Raad van de Kinderbescherming, Lansbrekers, Bureau Onderwijsconsulenten en de Inspectie van Onderwijs.

Thuiszitterstop
De ministeries van OCW en VWS organiseerden op 4 juni de Thuiszitterstop in Utrecht. Tijdens de top stonden de ondertekenaars van het ‘thuiszitterspact' stil bij de vorderingen met betrekking tot de ambities. Zo komen de aantallen thuiszitters door verbeterde registratie steeds scherper in beeld. Daarnaast is er duidelijk meer samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen waardoor het oplossingspercentage verbeterd. Verder wierp men een blik op de nabije toekomst: wat is er nog nodig om in de komende twee jaar het thuiszitten te voorkomen en verder terug te dringen? Minister Hugo de Jonge (VWS) pleitte voor meer aandacht waar het gaat om de combinatie onderwijs en zorg: ‘Maatwerk, dat moet het zijn. Niet passend, maar puzzelend onderwijs.’ De uitkomsten van de top worden binnenkort beschikbaar gesteld op de website van OCW.

Rotterdam
In Rotterdam is PPO Rotterdam samen met de gemeente, de schoolbesturen en Koers VO al jaren hard aan het werk het aantal thuiszitters terug te dringen. Snellere hulp vanuit de zorg, uitbreiding van de SO-capaciteit en preventie zijn hier belangrijke speerpunten. Lees hier alles over de inspanningen die op dit moment plaatsvinden in Rotterdam.

Desalniettemin zien we in onze stad het aantal thuiszitters oplopen. ‘Onacceptabel’, aldus onze directeur-bestuurder Michiel Minderhoud, ‘ieder kind heeft het recht op onderwijs en daar moeten we met z’n allen de komende tijd echt nóg harder aan trekken. We zijn pas tevreden als we voor elk kind een passende onderwijsplek hebben gerealiseerd’. PPO Rotterdam zal zich de komende periode daarom nog meer toeleggen op dit onderwerp, samen met de gemeente en de schoolbesturen.

Achtergrond: 10 thuiszitters
Tien jongeren, variërend in leeftijd van 11 tot 19 jaar. Tien voormalige thuiszitters. Tien verschillende verhalen. Wat maakte dat zij thuis zaten? Wat ging er mis en waar? En vooral; hoe lukte het de weg terug te vinden en de draad weer op te pakken? Wie of wat was hierin belangrijk? Het antwoord werd gezocht door de verhalen van de jongeren zelf en van hun ouders centraal te stellen, te luisteren naar hun ervaringen, hun zoektocht te volgen. Het resultaat is een bont palet van portretten. Deze uitgave is gemaakt door Ingrado en NJI, in samenwerking met onder meer het Steunpunt passend onderwijs.

Pagina delen: