14 september 2017

Thuiszittersbijeenkomst Oude Noorden

Op dinsdag 5 september organiseerde PPO Rotterdam een thuiszittersbijeenkomst in het Oude Noorden. Een geslaagde bijeenkomst waarin succesfactoren, knelpunten, maar ook vervolgstappen zijn bepaald.

Er was een hoge opkomst: de deelnemers waren enthousiast over de mogelijkheid om het onderwerp thuiszitters eens gezamenlijk te bespreken. Aanwezig tijdens deze bijeenkomst waren de scholen van het Oude Noorden, twee onderwijszorgspecialisten van MEE Rotterdam (Fieke Verdegaal & Jurian Hensen), de onderwijsinspectie (Hugo Joustra), de gebiedsadviseur Jeugd gemeente Rotterdam (Anneke van der Glas), onze ombudspersoon (Niek van der Mark), Stafmedewerker Onderwijs & Kwaliteit bij Kind & Onderwijs Rotterdam (Kees Schouten) en de beleidsadviseur leerplicht gemeente Rotterdam (Cindy Nortan).

 

In drie heterogene groepen zijn de succesfactoren en knelpunten besproken bij leerlingen die (gedeeltelijk) thuiszitten en in de preventie hiervan. Vervolgens is er gekeken naar mogelijke oplossingen en hebben we met elkaar vervolg stappen bepaald.

 

Marjolein Versluis, medewerker PPO Rotterdam in OAT Centrum-Noord: "Van groot belang blijkt het expliciet afstemmen wie de regie (de belangrijkste succesfactor) neemt en het uitspreken van de verwachtingen die iedere betrokkene hiertoe heeft. Daarnaast is een belangrijke succesfactor de evaluatie met alle betrokkenen."

 

Thuiszitters wordt een structureel onderwerp op de directieoverleggen samen met data die aangeleverd wordt door PPO. Hierbij wordt er gekeken naar de preventie van thuiszitters, dreigende thuiszitters, gedeeltelijke thuiszitters, volledige thuiszitters en worden succeservaringen besproken. Daarnaast kwam tijdens de bijeenkomst aan bod dat een SISA signaal altijd overwogen moet worden en vaker moet worden gedaan.

 

Hoe nu verder? Lizzy van den Berg, medewerker PPO Rotterdam in OAT Centrum-Noord: "In een werkgroep worden de stappenplannen thuiszitters, moeilijk plaatsbare leerlingen met complexe onderwijsbehoeften en shoppende ouders verder uitgewerkt. Afspraken over wie wanneer de regie heeft worden hierin opgenomen. De externen bij de bijeenkomst zullen meekijken naar het conceptvoorstel. De uiteindelijke stappenplannen zullen opgenomen worden in het wijkplan."

Pagina delen: