25 augustus 2015

Toekenning professionaliseringsgeld

PPO Rotterdam heeft 4828 euro professionaliseringsgeld toegekend aan een initiatief van 15 scholen in Hoogvliet. De deelnemende scholen hebben geïnventariseerd waaraan behoefte is op het gebied van professionalisering.

Eén van de onderwerpen bleek rekenen te zijn en in het bijzonder 'omgaan met verschillen', waarbij vooral de aanpak van rekenproblemen en dyscalculie centraal dient te staan. Naast de aandacht voor leerlingen met rekenproblemen is er ook behoefte in de scholen om meer te weten over verrijking bij rekenen. Het is de bedoeling dat iedere school een 'Protocol ERWD' maakt gedurende de cursus.

 

Het geld gaat worden besteed aan een nascholingstraject tot rekenspecialist voor alle scholen in Hoogvliet met een deskundige die twee hele dagen en vier dagdelen de deelnemers zal scholen. De deskundige is Marije van Oostendorp. Zij heeft op verzoek een programma op maat samengesteld waaraan twee deelnemers per school mee kunnen doen. Tevens krijgt iedere deelnemer een exemplaar van het boek 'Aan de slag met rekenproblemen' van Marije van Oostendorp en een exemplaar van het boek 'Dyscalculie en rekenproblemen' van Marisca Milikowski.

 

Het geld wordt overgemaakt aan de Stichting voor PCBO Rotterdam-Zuid, die het verdeelt onder de deelnemende scholen.

Pagina delen: