01 oktober 2015

Totaaloverzicht gecomprimeerde schoolondersteuningsprofielen

Begin 2015 is afgesproken dat alle Rotterdamse basisscholen een gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel zouden opstellen en uiterlijk 1 mei 2015 zouden aanleveren bij PPO Rotterdam.

De aangeleverde gecomprimeerde SOP’s zijn inmiddels op de website van PPO Rotterdam geplaatst, zodat alle scholen toegang hebben tot de gecomprimeerde SOP’s van de andere scholen in hun wijk. Zo wordt het aanzienlijk eenvoudiger om vast te stellen hoe het staat met de realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk in elke wijk.

 

Om dit laatste nog duidelijker in beeld te brengen, is besloten om de gecomprimeerde SOP’s op hoofdlijnen samen te brengen in een totaaloverzicht. In het totaaloverzicht zijn de gegevens van de scholen verwerkt waarvan PPO Rotterdam op 1 oktober 2015 een volledig en in het juiste format ingevuld gecomprimeerd SOP heeft ontvangen. Van scholen die in het overzicht ontbreken is het gecomprimeerde SOP dus nog niet in het bezit van PPO Rotterdam.

 

Scholen die nog geen gecomprimeerd SOP bij PPO Rotterdam hebben aangeleverd, worden verzocht dat alsnog zo spoedig mogelijk te doen.

Pagina delen: