05 februari 2015

Tussenvoorzieningen

Aan het einde van het schooljaar zullen de projecten BOS en HEI van PPO Rotterdam ophouden te bestaan.

De groepen gaan dicht omdat we meer richting thuisnabij onderwijs willen gaan voor alle Rotterdamse leerlingen. De specifieke leerlingen om wie het gaat, zullen dus binnen de eigen wijk in een dekkend netwerk aan ondersteuningsmogelijkheden opgevangen gaan worden.

 

Het project BOS op de locatie van SBO De Koppeling zal per 1 februari 2015 haar deuren al sluiten. Dit vanwege het geringe aantal leerlingen dat momenteel deelneemt aan het project BOS. De andere projecten BOS (locatie SBO De Heldring, locatie Juliana van Stolberg, locatie Schats Noord, observatieplaatsen SBO in Rotterdam-Noord) zullen open blijven tot aan de zomervakantie. Tot 1 maart 2015 kunnen hier nog nieuwe leerlingen voor worden aangemeld. Daarna niet meer, omdat anders trajecten van leerlingen niet meer kunnen worden afgerond.
Tot de zomervakantie kunnen leerlingen aangemeld worden voor HEI. Als er niet of nauwelijks HEI-leerlingen zijn, kan het voorkomen dat een HEI-leerling op een BOS-locatie onderwijs zal volgen.

 

Er wordt momenteel nagedacht hoe deze groep leerlingen, die toch een specifieke aanpak nodig heeft, de ondersteuning blijft krijgen die nodig is binnen de eigen school of wijk. Zodra hier meer over bekend is, laten we dat weten.

Pagina delen: