15 juni 2017

Uitreiking certificaten Passend Ommoord

Op donderdag 18 mei zijn er certificaten uitgereikt aan de opgeleide deelnemers van het project Passend Ommoord. Een project dat tot stand is gekomen met professionaliseringsmiddelen van PPO Rotterdam.

Passend Ommoord draait om de integratie van SO en SBO in de reguliere basisscholen van de wijk Ommoord, zodat kinderen met een specifieke ondersteunings- behoefte op het gebied van gedrag toch thuisnabij onderwijs kunnen volgen. Tijdens dit project is van iedere basisschool in de wijk een leraar, zowel theoretisch als praktisch, opgeleid tot gedragsspecialist op de eigen school.
 
Naast twaalf theoriebijeenkomsten op cluster 4 school De Piloot, die door cursusleidster Tamara Bosmans van De Piloot zijn gegeven, hebben de leerkrachten ook stage gelopen bij SO De Piloot. De opgeleide gedragsspecialisten gaan het geleerde in hun eigen schoolpraktijk verder uitzetten en borgen. Ze komen daarvoor nog regelmatig bij elkaar tijdens intervisiebijeenkomsten. 
 
Tijdens de laatste intervisiebijeenkomst van dit schooljaar vond de uitreiking van certificaten plaats, waarbij PPO projectleider Margreet Clarijs de deelnemers toesprak en feliciteerde. De cursus is inmiddels ook door 'Registerleraar' geaccrediteerd.
 
PO Magazine
Project Passend Ommoord staat deze maand ook in de spotlight met een mooi artikel in PO Magazine.
 
Door Faber, procesleider Passend Ommoord: "Ik ben trots op de mooie start die we met dit project gemaakt hebben. We beogen met elkaar een duurzame verandering en dienen vanuit de essentie van wie we zijn een gemeenschappelijk belang: alle kinderen in Ommoord een passende plek bieden. We willen onszelf
competent voelen om te kunnen omgaan met de
behoeften van alle kinderen. Dat doen we samen.”
 
Lees het artikel hier.
Pagina delen: