06 maart 2018

Uitslag verkiezingen OPR

De Ondersteuningsplanraad van PPO Rotterdam had een aantal vacatures in zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding. In januari is een oproep gedaan aan ouders en leerkrachten om zich kandidaat te stellen voor de OPR.

Omdat zich minder leerkrachten kandidaat hadden gesteld dan er zetels beschikbaar waren voor de leerkrachtgeleding, zijn de kandidaat leerkrachten direct toegetreden tot de OPR. Voor de oudergeleding heeft wel een verkiezing plaatsgevonden. Tussen 1 februari en 21 februari konden alle ouders die lid zijn van een MR van een Rotterdamse basisschool hun stem uitbrengen.

Oudergeleding
Onderstaand de kandidaten die op basis van de uitslag van de verkiezingen zitting gaan nemen in de OPR:

  • Marijke van den Herik – de Bas | Emmaschool | SPCOHS     
  • Herman Soppe |OBS de Klimop | BOOR                      
  • Stef Meihuizen | Park16hoven | BOOR/RVKO          


De voorzitter van de OPR, Jack de Vringer (Heijbergschool, SPCOHS), heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld en is herkozen.

Leerkrachtgeleding
De leerkrachtgeleding wordt versterkt met:

  • Jessica Schot | Vreewijkschool | PCBO
  • Paulien Verel | OBS de Meridiaan | BOOR


De vice-voorzitter van de OPR, Ruth Jansen (Emmaschool, SPCOHS), heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld en is automatisch herkozen. 

Benieuwd naar de volledige de samenstelling van de OPR? Bekijk het hier.

Pagina delen: