20 maart 2015

Uitwerking basisondersteuning

In het ondersteuningsplan 2014-2016 van PPO Rotterdam staat vermeld wat we in Rotterdam onder basisondersteuning verstaan. Vanuit de scholen kwam het signaal dat er behoefte is aan een concrete uitwerking en operationalisering hiervan.

 

Dit document is daarvan het resultaat. Het is in de beleidsadviesgroepen van PPO Rotterdam besproken met directeuren en IB’ers. Daarnaast zijn ook de OAT-teamleiders en de stuurgroep BAO/SBO/SO betrokken bij de totstandkoming. Het bestuur van PPO Rotterdam heeft het document op 19 maart 2015 besproken. Er was een hoge mate van consensus over de inhoud en daarom sturen we het nu als concept toe. Op 20 mei zal het bestuur het stuk definitief vaststellen.


Dit stuk kan nu al door scholen gebruikt worden als checklist om na te gaan of de school voldoet aan de basiskwaliteitseisen en als handreiking bij het opstellen van de gecomprimeerde schoolondersteuningsprofielen.

Pagina delen: