16 maart 2017

Update schoolondersteunings profielen!

De schoolcontactpersonen van PPO Rotterdam gaan jaarlijks met de scholen in gesprek over de inhoud van het gecomprimeerde SOP. Aan alle scholen wordt hierbij gevraagd uiterlijk 1 juni 2017 hun geactualiseerde gecomprimeerde SOP aan te leveren bij PPO Rotterdam.

Hiermee kunnen de gecomprimeerde SOP-en op de website actueel blijven en kan het totaaloverzicht worden bijgewerkt. Graag de updates toesturen aan Cindy van Dam.

 

De Wet Passend Onderwijs verplicht scholen om ten minste 1x per 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vast te stellen. Hierin geven scholen aan of zij voldoen aan de basisondersteuning zoals is vastgesteld door het samenwerkingsverband waar zij onder vallen. 

 

Om het SOP effectief in te kunnen zetten bij de realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk in de wijk, is ervoor gekozen om alle Rotterdamse scholen te laten werken met een verkorte versie van het SOP; dit in het ‘format gecomprimeerd SOP’.

 

Pagina delen: