08 januari 2013

Update werkgroep ondersteuningsprofielen

Aan het einde van 2012 is de werkgroep ondersteuningsprofielen nog druk bezig geweest met haar opdracht. Op dit moment is de stand van zaken als volgt:  

  • De pilot met de vragenlijsten is bijna afgerond en de definitieve vragenlijsten voor de scholen zijn opgesteld.
  • De pilot met de teamopdracht loopt nog. Wel is de definitieve teamopdracht voor alle scholen al gereed.
  • Bij de teamopdrachten en vragenlijst wordt voor scholen en besturen een begeleidend informatiepakket samengesteld. Dit informatiepakket bevat onder meer instructies voor het uitvoeren van de opdrachten.
  • Rond de voorjaarsvakantie worden de teamopdrachten en vragenlijsten verstuurd. Scholen hebben daarna vier weken de tijd om deze in te vullen.  

 

Meer nieuws van de werkgroep volgt wanneer de informatiepakketten gereed zijn.

Pagina delen: