08 februari 2013

Update werkgroep schoolondersteuningsprofielen

Het is inmiddels begin februari en de pilot is afgerond. Op dit moment wordt de enquête webbased gemaakt, zodat deze op tijd gereed is om vanaf begin maart ingevuld te worden.

Naar aanleiding van de pilot is besloten om vooralsnog de teamopdracht niet uit te voeren. Hierbij willen we onze dank uitspreken aan alle scholen die aan de pilot hebben meegewerkt en ons daarmee hebben geholpen om de enquête verbeteren.
 
Volgende week ontvangen alle scholen die bij PPO Rotterdam betrokken zijn meer informatie over het traject met betrekking tot de schoolondersteuningsprofielen. Op 21 februari wordt er nog een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin veelgestelde vragen beantwoord worden en ruimte is om vragen te stellen. U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u die richten aan uw bestuur of aan info@pporotterdam.nl. Ook voor alle andere vragen rondom PPO Rotterdam kunt u hier terecht.

Pagina delen: