10 april 2015

Vacature lid ondersteuningsplanraad

Voor de OPR zijn we, in aanvulling op de huidige bezetting, op zoek naar ouders van kinderen op aangesloten scholen. Het betreft een tussentijdse verkiezing voor één kandidaat.

Om te voldoen aan de Wet passend onderwijs is in Rotterdam het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam opgericht (hierna PPO). PPO Rotterdam is vanaf 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor het realiseren van passend primair onderwijs voor alle (basisschool)kinderen in de regio Rotterdam. De werkgebieden van de Weer Samen Naar School Noord en -Zuid zijn in PPO Rotterdam geïntegreerd.

 

De Ondersteuningsplan Raad (hierna OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband PPO Rotterdam. De OPR bestaat uit 14 leden en is samengesteld uit ouders en personeelsleden van de aangesloten scholen. De OPR heeft inspraak op de beleidsvoering van het samenwerkingsverband PPO Rotterdam. Meer informatie leest u in het bij dit bericht gevoegde document ‘Informatie OPR’

 

Voor de OPR zijn we, in aanvulling op de huidige bezetting, opzoek naar ouders van kinderen op aangesloten scholen. Het betreft een tussentijdse verkiezing voor 1 kandidaat. Als lid van de OPR denkt u mee over en draagt u bij aan, de invulling van de OPR bevoegdheden. Er staan minimaal 6 vergaderingen (19.30-21.30 uur) per jaar gepland. De houding van de huidige OPR kenmerkt zich door op een constructieve wijze samen te werken met PPO Rotterdam.

 

Ouders kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk voor vrijdag 24 april 2015 een email te sturen naar opr@pporotterdam.nl onder vermelding van Kandidaatstelling, tezamen met het ingevulde formulier Kandidaatstelling.

 

Vanuit de aanmeldingen wordt een kieslijst samengesteld. Deze kieslijst wordt aan de kiesgerechtigde MR leden gestuurd. Van maandag 11 mei tot uiterlijk donderdag 21 mei kan er worden gestemd. De uitslag wordt uiterlijk vrijdag 22 mei bekend gemaakt.

 

Voor vragen over de inhoud van uw taken bij de OPR kunt u contact opnemen met de leden van de kiescommissie. De gegevens treft u hieronder aan. Belinda van der AA en Jack de Vringer maken onderdeel uit van de oudergeleding.

 

De kiescommissie:

 

Marjolein Hogendoorn (Leerkracht, Heijbergschool, SPCOHS): marjolein.h@heijbergschool.nl

 

Ruth Jansen (Leerkracht, Emmaschool, SPCOHS): ruthjansen@emmaschool-rotterdam.nl

 

Belinda van der Aa (Ouder, Nieuwe Park Rozenburgschool, K&O Rotterdam): belindavanderaa@online.nl

 

Jack de Vringer (Ouder, Heijbergschool, SPCOHS): jj@devringer.nl

Pagina delen: