03 september 2015

Vacature ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad van PPO Rotterdam is op zoek naar een kandidaat voor de personeelgeleding van de grote schoolbesturen (BOOR, RVKO, PCBO en Kind en Onderwijs). Het betreft een tussentijdse verkiezing.

De ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband PPO Rotterdam. De OPR bestaat uit 14 leden en is samengesteld uit ouders en personeelsleden van de aangesloten scholen. De OPR heeft inspraak op de beleidsvoering van het samenwerkingsverband PPO Rotterdam.

 

Als lid van de OPR denkt u mee over en draagt u bij aan de invulling van de OPR-bevoegdheden. Er staan minimaal 6 vergaderingen (19.30-21.30 uur) per jaar gepland. De houding van de huidige OPR kenmerkt zich door op een constructieve wijze samen te werken met PPO Rotterdam.

 

Geïnteresseerden kunnen onderstaand kandidaatstellingsformulier invullen en uiterlijk vrijdag 25 september sturen aan opr@pporotterdam.nl.

Pagina delen: