08 april 2016

Vacature PPO leerkracht pilot Hoogbegaafdheid OAT HOS

PPO Rotterdam is op zoek naar een groepsleerkracht basisonderwijs met expertise hoogbegaafdheid voor een pilotgroep voor 1,0 FTE. Het betreft een tijdelijke detachering voor de duur van 1 schooljaar met mogelijk uitzicht op verlenging, afhankelijk van het verloop van de pilot.

Wat houdt de pilot in?
In augustus 2016 start PPO Rotterdam in de wijken Hillegersberg en Schiebroek een pilot hoogbegaafdheid. Aanleiding om deze pilot te starten zijn signalen dat voor hoogbegaafde leerlingen onvoldoende passend onderwijs kan worden geboden binnen de reguliere basisschool. De doelgroep van de pilot bestaat uit leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid en kenmerken van leer- en/ of gedragsproblemen.

Met deze pilot wordt onderzocht of: een bovenschoolse deeltijdvoorziening (50% onderwijstijd) kan voorzien in de onderwijs-/ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep, de handelingsverlegenheid van leerkrachten afneemt en het welbevinden van leerlingen en de oudertevredenheid toeneemt. 

Op één school in de wijk wordt hiertoe een groep voor tien leerlingen ingericht gedurende het schooljaar 2016-2017. De leerlingen zijn voor 50% van de tijd aanwezig in deze groep en voor 50% in hun eigen klas. De leerlingen komen van de vier betrokken pilotscholen en indien er plaatsen over zijn, van andere scholen in de wijk. Aan het einde van de looptijd wordt de pilot geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan voor een mogelijk vervolg.

 

De vacature vindt je hier.

Pagina delen: