20 juni 2016

Vacature voor fulltime leerkracht pilot ‘Kleuters In Delfshaven' (KID)

PPO Rotterdam is op zoek naar een fulltime leerkracht basisonderwijs met de specialismes jonge kind en gedrag voor een pilot in Delfshaven. Het betreft een detachering voor de duur van minimaal 1 schooljaar, afhankelijk van het verloop van de pilot.

Wat doen wij?

PPO Rotterdam is samen met de scholen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Passend Onderwijs in Rotterdam. Daarbij focussen we op het (mede) mogelijk maken van een succesvolle, ondoorbroken schoolloopbaan voor alle kinderen in Rotterdam. Thuisnabij onderwijs staat hierbij centraal.

 

Wat houdt de pilot in?

Omdat reguliere basisscholen hebben aangegeven ernstige handelingsverlegenheid te ervaren bij kleuters met externaliserend of internaliserend gedrag, starten we in augustus 2016 een pilot in de wijk Delfshaven. Dit doen we daarom ook samen met basisscholen in Delfshaven.

Met dit project willen we voorkomen dat kleuters al na enkele maanden niet meer kunnen functioneren in een reguliere groep en dat ouders met hun kinderen voor extra ondersteuning en/of zorg naar een locatie buiten de wijk moeten. We halen met dit project de extra zorg/ondersteuning naar de scholen.

 

Binnen de pilot wordt ingezet op preventie en vroegsignalering. Een team bestaande uit een gespecialiseerde leerkracht, een ambulant begeleider gedrag en een jeugdzorgwerker, gaat naar de scholen in de wijk Delfshaven om extra ondersteuning te bieden op de basisscholen. Daarnaast wordt er een bovenschoolse groep ingericht waarin kleuters voor maximaal 50% van de onderwijstijd, op maat, een extra aanbod kunnen krijgen dat er primair op gericht is om weer terug te keren in een reguliere groep.

Bijzonder aan de pilot is dat we de jeugdhulp naar het kind halen, in plaats van andersom. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat we binnen de pilot een lerende gemeenschap vormen. Waarbij scholen i.c. onderbouwleerkrachten in de wijk met elkaar gaan samenwerken en van elkaar leren. Flexibiliteit en voorkomen van bureaucratie zijn belangrijke pijlers binnen dit project.


Met de pilot wordt onderzocht of:

  • Het aanbod vanuit de pilot voorziet in de onderwijs-/ondersteuningsbehoeften t.b.v. deze doelgroepkinderen;

  • de handelingsverlegenheid van leerkrachten afneemt;

  • en het welbevinden van leerlingen en hun ouders toeneemt.

     

De pilot is als proeftuin opgenomen in het programma Kwaliteit van de samenleving van de provincie Zuid-Holland. Binnen dit programma wordt o.a. kennis van wat werkt, gedeeld met andere proeftuinen in de provincie.


Wie zoeken wij?
 

Voor deze pilot zijn wij zijn op zoek naar een creatieve, flexibele en initiatiefrijke leerkracht die passie heeft voor en specialistische kennis over kleuters met externaliserend of internaliserend gedrag.

Je bent uitstekend in staat om zelfstandig de bovenschoolse groep te draaien. Daarnaast kun je, met de rest van het KID team, een goed aanbod ontwikkelen voor deze groep en ben je hiervoor inhoudelijk verantwoordelijk. De aanleverende school blijft eindverantwoordelijk voor de leerlingen in de groep. Coachen van leerkrachten en gesprekken met ouders zijn ook belangrijke taken.

Als leerkracht beschik je over extra theoretische en praktisch gerichte kennis ten aanzien van deze specifieke doelgroep, alsmede brede kennis van pedagogiek, didactiek en gedrag op minimaal HBO niveau (PABO met aanvullende relevante opleidingen, zoals een Master SEN gedrag is een pré). Ook heb je ruime, aantoonbare ervaring met het werken met deze doelgroep.

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden je de kans om binnen een vernieuwende pilot een belangrijke bijdrage te leveren aan het vormgeven van onderwijs aan de hierboven omschreven doelgroep. Je draait mee in een klein team binnen de pilot. Hierbinnen kun je ideeën inbrengen en binnen de kaders van de pilot is er ruimte om het onderwijs in de groep vorm te geven. Je draait zelfstandig een groep met inhoudelijke back-up vanuit het kernteam. En je coacht andere leerkrachten. De kennis en kunde die je al hebt over het jonge kind en gedrag kun je binnen deze pilot in de praktijk toepassen. Dat levert je veel nieuwe kennis en ervaring op die je vervolgens weer kunt toepassen op andere situaties. De functie is conform cao po ingeschaald in schaal 10/LB. 

 

Solliciteren
Denk jij over de vereiste kennis en ervaring te beschikken en ben jij fulltime beschikbaar? Reageer dan op deze vacature en stuur je schriftelijke sollicitatie naar: werving@pporotterdam.nl   


U kunt tot en met uiterlijk 1 juli 2016 reageren. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 27.

Pagina delen: