17 april 2018

Van AB Plus naar AB Gedrag

Het aantal aanmeldingen voor ons arrangement Ambulante Begeleiding Plus is vorig schooljaar toegenomen. Om lange wachtlijsten te voorkomen, preventiever te kunnen werken én beter in te kunnen spelen op de vraag van scholen, hebben we besloten e.e.a. te veranderen in ons aanbod van ambulante begeleiding op het gebied van gedrag.

Dat betekent dat ons arrangement Ambulante Begeleiding Plus dit schooljaar langzaam overgaat in Ambulante Begeleiding Gedrag. Hoewel de werkwijze qua inhoud en principe niet verandert, zijn er toch een aantal verschillen en nieuwe accenten:

  • AB Gedrag wordt voortaan in het eigen OAT uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat we beter kunnen inspelen op de ondersteuningsvraag van de school.
  • AB Gedrag kan vanuit het eigen OAT veel preventiever en selectiever worden ingezet. De lijnen zijn - zowel intern als extern - korter. Bij een aanvraag wordt niet alleen gekeken naar wat er nodig is, maar kan direct worden bepaald wie de uitvoerder van het arrangement wordt.
  • Er wordt meer maatwerk geleverd als het gaat om de complexiteit en intensiteit van een casus. Zo loopt waar mogelijk een kort traject en waar wenselijk een langer traject.
  • Bij AB Gedrag is het niet meer wenselijk om standaard hele dagdelen de groep op school in te gaan, maar ook hierin maatwerk te leveren.
  • Het uitgangspunt is dat het kind niet totaal afhankelijk wordt van AB Gedrag.   

Het streven is om met de start van het schooljaar 2018-2019 volledig volgens deze nieuwe wijze te werken. Er is al een mooi begin gemaakt. Vanuit onze OAT’s en de scholen is inmiddels een grote inzet en betrokkenheid zichtbaar om AB Gedrag vorm te geven. Dat is zeker een compliment waard!

Heeft u een vraag over de wijziging in ons aanbod? Stel deze dan aan de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris actief op uw school.

Pagina delen: