05 maart 2015

Vele PPO-netwerkbijeenkomsten

De afgelopen periode zijn in verschillende OAT-gebieden netwerkbijeenkomsten georganiseerd

door PPO Rotterdam. Zo waren er bijeenkomsten in Feijenoord, Hoogvliet/Pernis, Zevenkamp/Nesselande, Delfshaven, Kralingen/Crooswijk, Lage Land/Prinsenland en Centrum/Noord.

De bijeenkomsten vonden soms plaats op het niveau van het totale OAT-gebied, maar in een aantal andere gevallen juist op het niveau van kleinere 'sub-gebieden'. De opkomst was over het algemeen zeer hoog te noemen. Naast het opnieuw kennis maken met elkaar (de belangrijkste voorwaarde voor een goede samenwerking) is er tijdens de bijeenkomsten ook veel informatie gegeven over zaken als de basisondersteuning, het gecomprimeerd SOP en de wettelijke kaders voor zowel de scholen als het samenwerkingsverband. Tenslotte wordt in toenemende mate ook relevante data met de scholen gedeeld (bijv. aantal aangevraagde arrangementen en het aantal thuiszitters).


Het realiseren van een dekkend ondersteuningsnetwerk is een verplichting vanuit de wet Passend Onderwijs waar scholen en PPO Rotterdam elkaar vooral zullen vinden. Waar nodig zal PPO Rotterdam het initiatief nemen tot overleggen en deze ondersteunen en begeleiden indien van toepassing. Samenwerking tussen scholen die plaats vindt zonder tussenkomst van PPO Rotterdam is uiteraard ook zeer gewenst; aarzel niet wat dat betreft om het initiatief te nemen.


Tenslotte dient nog te worden vermeld dat in de pilotwijken Hoogvliet en Ommoord (vanuit de uitwerking van de intentieverklaring van het bestuur van PPO Rotterdam inzake de integratie van het SBO/SO/BAO) inmiddels frequent overleg plaats vindt tussen de betrokken scholen.

Hierdoor ontstaan steeds natuurlijkere vormen van gezamenlijke activiteiten.

Duidelijk wordt juist in deze pilotgebieden dat het echt leren kennen van elkaar leidt tot een andere en betere manier van samenwerken – altijd in het belang van de leerlingen!

Pagina delen: