24 oktober 2017

Verandering vergoede dyslexiezorg

Op 1 januari 2018 start de nieuwe contractperiode voor zorg, welzijn en jeugdhulp. Dit betekent dat de Jeugdhulp voor Rotterdamse cliënten gaat veranderen en dit geldt ook voor de dyslexiezorg.

 

De gemeente Rotterdam heeft eerder dit jaar de organisaties die dyslexiezorg leveren gevraagd een aanbieding te doen voor het leveren van dyslexietrajecten in Rotterdam. Hieronder vindt u een overzicht van de aanbieders die de opdracht gegund hebben gekregen:

 

·         Iwal

·         Regionaal Instituut voor Dyslexie

·         E-vizier

·         OnderwijsAdvies

 

Looptijd contracten en continuïteit

De opdrachten worden vastgelegd in contracten. Deze contracten hebben een looptijd van drie jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot verlenging met één jaar. Kinderen die nu al hulp ontvangen, kunnen in 2018 hun traject afmaken met hun vertrouwde aanbieder. Ook als met deze aanbieder in de nieuwe situatie geen contract is afgesloten. Als het contract langer loopt dan 2018, worden met de gegunde aanbieders afspraken gemaakt over een warme overdracht van het dossier.

 

Verder is het zo dat ook de nieuw gegunde aanbieders voldoende dekking bieden in Rotterdam, zodat de leerlingen in de buurt de zorg kunnen blijven ontvangen.

 

U kunt meer informatie vinden op: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/inkoop-jeugdhulp/

 

Huidige situatie verwijzing dyslexietrajecten

Er zijn momenteel twee routes voor de hulpvraag van vergoede dyslexiezorg.

  1. Verwijzing vanuit school waarna de wijkteams de inhoudelijke toetsing doen en de bestelling voor specialistische hulp.
  2. Pilot met Passend Primair Onderwijs (PPO Rotterdam) voor de scholen in Overschie en Hoogvliet/Pernis vanaf september 2016. Hier gaat de verwijzing naar dyslexiezorg vanuit school via PPO Rotterdam, die vervolgens de inhoudelijke toets doet en aanmeldt bij de aanbieder. De aanmeldingen gaan hier dus buiten het wijkteam om.

Verwijzingen in 2018

De werkwijze zoals die is ontwikkeld binnen de pilot is positief ontvangen. Er is dan ook besloten om deze werkwijze uit te rollen over heel Rotterdam. Dit betekent dat vanaf 2018 in heel Rotterdam de verwijzing voor dyslexiezorg niet meer via het wijkteam zal lopen en inhoudelijke toetsing door het wijkteam overal vervalt.

 

PPO Rotterdam zal deze taak overnemen en de ontwikkelde werkwijze uit de pilot over de hele stad uitrollen (voor kinderen woonachtig in Rotterdam). PPO Rotterdam richt hiervoor o.a. een loket in met alle informatie over aanmelding en contactinformatie. Bovendien zal PPO Rotterdam de scholen de komende maanden uitgebreid informeren over deze werkwijze. We maken hiervoor zoveel mogelijk gebruik van bestaande overlegstructuren in de wijken. Op die manier kunnen we in januari met elkaar goed voorbereid van start.

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met

Ingeborg Steenwinkel, beleidsmedewerker PPO Rotterdam

(010) 303 14 00 | i.steenwinkel@pporotterdam.nl

 

Pagina delen: