16 november 2017

Vergoede Dyslexiezorg

Vanaf 1 januari 2018 is in Rotterdam de route naar de vergoede dyslexiezorg gewijzigd. De wijkteams nemen vanaf die datum géén aanvragen voor vergoede dyslexiezorg in behandeling. De gemeente Rotterdam heeft in PPO Rotterdam een partij gevonden die de taak van poortwachter wil overnemen.

Dit betekent dat alle kinderen tussen de 7 en 12 jaar (soms 13 jaar als het kind nog op de basisschool zit) die in Rotterdam wonen en in aanmerking willen komen voor de vergoede dyslexiezorg worden aangemeld via PPO Rotterdam met de daarvoor ontwikkelde formulieren en criteria (zie hieronder). Voor de duidelijkheid: dit geldt dus ook voor kinderen die in Rotterdam wonen, maar buiten Rotterdam naar school gaan!

 

Voor scholen betekent de samenwerking tussen PPO Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gecontracteerde, vergoede zorgaanbieders meer aandacht voor en hulp bij de kwaliteitsverbetering van het leesonderwijs. Dit houdt concreet in: meer adequate signalering en handelingsgerichte adviezen aangaande interventies bij leesproblemen, waardoor leerlingen eerder de begeleiding krijgen die zij behoeven. Bovendien zal er sprake zijn van minder bureaucratie, snellere verwerking van leesdossiers en betere afstemming tussen onderwijs en zorg.

 

Lees meer.

Pagina delen: