09 juli 2014

Verkiezingen personeelsgeleding ondersteuningsplanraad

De afgelopen periode hebben personeelsleden van de scholen zich kandidaat kunnen stellen voor de OPR. Voor de personeelsgeleding van de OPR waren drie vacatures beschikbaar: één voor een personeelslid van de kiesgroep overige schoolbesturen en twee voor personeelsleden van de kiesgroep grote schoolbesturen. Wij zijn verheugd dat zich meerdere kandidaten hebben gemeld.

Vanuit de kiesgroep overige schoolbesturen heeft één personeelslid zich kandidaat gesteld. De reglementen bepalen dat deze kandidaat direct gekozen is als lid van de OPR. Voor de vacatures van de kiesgroep grote schoolbesturen zijn recentelijk verkiezingen uitgeschreven. De sluitingstermijn was 30 juni jl. De kiescommissie heeft op 2 juli 2014 de stemmen geteld.
 
De volgende mensen zijn gekozen voor de personeelsgeleding van de OPR:

  • Celine van Groesen (Ver. Kralingsche School)
  • Constance Houweling (BOOR)
  • Dieuwerke Brouns-van Kampen (PCBO)

 

De overige kandidaten van de kiesgroep grote besturen staan in volgorde van het aantal stemmen op een reservelijst:
1. Jan van Hulst
2. Yvonne Visch
3. Elaine van Oeveren
4. Cees Voesenek
5. Ed de Koning

Pagina delen: