08 december 2016

Vertekend beeld cijfers OC&W voor Passend Onderwijs in Rotterdam

In de tiende voortgangsrapportage Passend Onderwijs van het Ministerie van OC&W aan de Tweede Kamer is een overzicht van de uitgegeven budgetten per samenwerkingsverband gegeven. In deze lijst lijkt het alsof PPO Rotterdam 27% van het budget, dat beschikbaar was voor de jaren 2014/2015, niet heeft uitgegeven.

Misinterpretatie van cijfers
De Rotterdamse schoolbesturen en het samenwerkingsverband zijn verbaasd en teleurgesteld over het verstrekken van onjuiste informatie in de publicatie van OC&W, met als gevolg dat er foute beeldvorming is ontstaan. Voor Rotterdam zijn de reserves meegeteld en bij de andere samenwerkingsverbanden (deels) niet. Zo ontstaat er een verkeerd beeld. PPO Rotterdam heeft juist veel meer uitgegeven dan het landelijk gemiddelde. Is er landelijk 9% overgebleven van de bekostiging 2014/2015, in Rotterdam is dit minder dan 5%.

De schoolbesturen in Rotterdam hebben, om Passend Onderwijs een soepele start te geven, het oude vermogen overgedragen van de rechtsvoorgangers Weer Samen Naar School naar het samenwerkingsverband PPO Rotterdam. Reeds nu worden de reserves ingezet om Passend Onderwijs op de scholen vorm te geven. Deze zorgvuldige werkwijze van de schoolbesturen verdient respect en waardering, omdat de voorspelling was dat Passend Onderwijs tot een negatieve financiële situatie zou leiden. Overigens ligt dit risico nog steeds op de loer.

Het kind op de juiste plek
Overigens verloopt het Passend Onderwijs in Rotterdam, met al haar uitdagingen, naar behoren. Rotterdam heeft landelijk gezien een relatief laag aantal thuiszitters. Dit is dankzij een zeer intensieve samenwerking tussen Leerplicht, de gemeente Rotterdam, het samenwerkingsverband en de schoolbesturen in de taskforce Thuiszitters.

De 21 Rotterdamse schoolbesturen hebben hard gewerkt om te komen tot een goede invulling van Passend Onderwijs. Recent tevredenheidsonderzoek heeft uitgewezen dat de Rotterdamse scholen PPO Rotterdam als een solide partner zien met korte lijnen, een groot aanbod aan arrangementen en een goede kijk op Passend Onderwijs. Zij waardeerden het samenwerkingsverband met een ruime zeven en de schoolcontactpersonen van PPO Rotterdam met een dikke acht.

PPO Rotterdam biedt dagelijks haar expertise aan meer dan 200 Rotterdamse scholen met allerhande ondersteuning op het gebied van Passend Onderwijs. Samen met scholen, ouders, leerkrachten, schoolbesturen en gemeente zet PPO Rotterdam de schouders onder Passend Onderwijs met als doel ieder kind een plek op school te geven waar hij of zij tot bloei kan komen.

PPO Rotterdam heeft vandaag deze brief gestuurd aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker.

Meer informatie:
Bekijk hier het Bestuursverslag 2015 en het Jaarverslag 2014.
U kunt contact met ons opnemen via info@pporotterdam.nl.

Pagina delen: