28 september 2017

Vervoersregeling van en naar SO

Met een regelmaat krijgt PPO van scholen of van ouders vragen over leerlingvervoer. Wanneer komt een leerling in aanmerking voor leerlingvervoer vanuit de gemeente?
Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een kind de overstap maakt van een reguliere basisschool naar een school voor speciaal onderwijs. Hier kan het gebeuren dat de dichtstbijzijnde scholen voor speciaal onderwijs geen plek hebben, maar een school die verder van het huis van het kind ligt wel een passende plek kan bieden. Voor ouders vormt de grote reisafstand dan vaak een obstakel.
 
PPO heeft van de gemeente Rotterdam de volgende informatie gekregen:
  • Leerlingenvervoer is in eerste instantie openbaar vervoer, indien nodig onder begeleiding van een ouder/verzorger. Zie de algemene brochure van de gemeente over leerlingenvervoer.
  • Als ouders bijvoorbeeld vanwege studie of werk niet in staat zijn om samen met hun kind met het openbaar vervoer naar een school te reizen, kan de leerling in aanmerking komen voor leerlingenvervoer vanuit de gemeente.
  • Om het gemeentelijk leerlingenvervoer aan te vragen, is het nodig dat ouders het formulier Aanvraag Voorziening Leerlingenvervoer invullen en de school het Formulier Vervoersadvies invult.
Pagina delen: