02 april 2015

Vervolg PPO-netwerkbijeenkomsten

De OAT's geven op verschillende manieren vorm aan de PPO-netwerkbijeenkomsten. Toch is het goed om tijdens iedere bijeenkomst een aantal zaken centraal te registreren.

Na de eerste ronde SOP-bijeenkomsten is er een vervolg gegeven aan de bijeenkomsten op wijkniveau onder de naam 'PPO-netwerkbijeenkomsten'. De OAT's geven op verschillende manieren vorm aan deze bijeenkomsten. Op die manier wordt ingespeeld op de behoefte die in de wijk bestaat. Toch is het goed om tijdens iedere PPO-netwerkbijeenkomst een aantal zaken centraal te registreren, zodat er zicht blijft bestaan op de ontwikkelingen in de verschillende wijken. Daarvoor is een makkelijk in te vullen verslagformulier ontworpen dat bij toerbeurt kan worden ingevuld door de deelnemers aan de PPO-netwerkbijeenkomst. De OAT-teamleiders zijn ervoor verantwoordelijk dat deze verslagformulieren centraal worden verzameld.

Pagina delen: