11 februari 2016

“Via het wijkinitiatief leer je elkaar een beetje beter kennen”

Om een dekkend ondersteuningsnetwerk in de wijk te realiseren, heeft het bestuur van PPO Rotterdam € 1.000.000 aan professionaliseringsgelden beschikbaar gesteld. Met dit geld worden wijkinitiatieven gefinancierd. In dit interview spreken we met Mariska van Dijk over het wijkinitiatief dat zij organiseerde met Elles Vissers in Kralingen Crooswijk.

“Het wijkinitiatief organiseren heeft mij persoonlijk veel gebracht”, vertelt Mariska van Dijk internbegeleider bij de Bavokring in Kralingen-Crooswijk. “Als student Master SEN tot rekenspecialist kan ik mijn kennis en kunde verbreden, verdiepen en toepassen.” Ook voor de onderlinge verbinding tussen scholen in de wijk blijkt het contact dat ontstaat tijdens wijkinitiatieven van groot voordeel: “De drempel is echt een stuk lager, we weten elkaar steeds meer te vinden”.

Waarom een wijkinitiatief
Mariska: “Elles en ik hadden dyscalculie in ons vizier en wilden daar mee aan de slag voor de Bavokring. Dankzij een PPO-netwerkbijeenkomst werd Elles geattendeerd op de wijkinitiatieven. Dat leek ons ideaal, zo konden we de broodnodige kennis toegankelijk maken voor de hele wijk.”

Na meerdere brainstormsessies waren Mariska en Elles eruit, het moesten seminars en persoonlijke begeleiding worden, gegeven door professionals. Mariska: “Via mijn studie Master SEN kende ik het boek van o.a. Prof. van Luit: Rekenproblemen en Dyscalculie (Ruijssenaars, 2014). Het was me aanbevolen met de woorden: Als de bijbel m.b.t. tot rekenen.” Mariska kocht het boek en het beviel. Dusdanig dat Prof van Luit als key-speaker van de seminars verkozen werd. 

Het bleek een hele toer om de man te pakken te krijgen, dankzij de daadkracht van Elles lukte het toch. “Iedereen zei ons: dat lukt nooit. Totdat Elles een afspraak had met hem” vertelt Mariska. Naast Prof van Luit werden ook een leraar van de opleiding Master SEN, Marcel Absil en Diane Wilmes van PPO Rotterdam gecharterd. Stuk voor stuk vakmensen en begenadigd sprekers.

E-mail naar de wijk
“Toen we bedacht hadden hoe het programma eruit moest zien, hebben we een e-mail gestuurd naar de scholen in onze wijk. Daarin stelden wij twee vragen: ten eerste wie wil mee organiseren en ten tweede wie heeft interesse om mee te doen met het wijkinitiatief”. Het animo om te helpen bleek niet groot maar om deel te nemen des te groter. “Wendy Bitter van de Montessori school heeft meegeholpen om het plan meer vorm te geven” stelt Mariska.  Een populair onderdeel van het wijkinitiatief zijn de drie seminars. “We zijn overweldigd door de hoeveelheid aanmeldingen” bekent Mariska. Drie seminars organiseren voor meer dan 150 personen per keer doe je niet 1, 2, 3. Daar is veel tijd voor nodig maar die tijd hebben ze gekregen van hun directeur, Aziz el Amiri. Mariska legt uit: “Voor de zomervakantie in 2015 hielden we onze eerste brainstorm, toen hebben we een plan van aanpak geschreven. Vervolgens hebben we begin september de aanvraag bij PPO Rotterdam ingediend. Eind september kregen we fiat en toen begon het werk pas echt. 25 november vond het eerste seminar plaats.” Mariska en Elles hadden in hun plan van aanpak al voorzien dat de communicatie en organisatie veel tijd in beslag zou nemen. Zij hadden budget voor hulp opgenomen in hun begroting. Een slimme zet zegt Mariska: “we besefte ons maar al te goed hoe tijdsintensief de organisatie zou zijn”.

Er nog midden in
Met nog twee seminars te gaan zitten Mariska en Elles er nog midden in. Op 2 maart en 11 mei staat Prof. van Luit weer voor honderden Rotterdamse leerkrachten. Dit keer in het Hofplein theater. “Voor 2 maart hebben we al 210 aanmeldingen en dat terwijl er nog een week lang aangemeld kan worden” zegt Mariska enthousiast. Daar voegt ze aan toe: “Het wijkinitiatief is ook een mooie aanleiding gebleken de hele werkwijze en het beleid rondom rekenproblemen en dyscalculie aan te kaarten niet alleen binnen de school en de wijk maar óók de gemeente”.

Dyscalculie blijkt geen kant-en-klaar probleem, het is niet iets dat je gemakkelijk aan kunt pakken. Met de seminars hebben Rotterdamse leerkrachten kennis kunnen maken met het onderwerp en het protocol. 

Heb je het seminar van 25 november gemist? We hebben het gefilmd. Deze film vind je hier.

Pagina delen: