02 juli 2018

Vooraankondiging: op bezoek in het VO

In oktober en november kunnen leerkrachten en docenten van basis- en middelbare scholen in Rotterdam weer bij elkaar op bezoek. Als leerkracht ben je in het leven van de leerling slechts een passant. Tegelijkertijd willen we allemaal dat het onderwijs en ondersteuning voor leerlingen goed doorloopt. En dat ook jouw (tijdelijke) bedrage aansluit bij wat in die fase nodig is.

Natuurlijk bestaan er al jaren contacten tussen basis- en middelbare scholen. Soms gaat het over procedures, over ‘wat kunnen we van elkaar verwachten’ en vaak over wat een individuele leerling nodig heeft. Wel zien we dat het meestal ‘praten over’ is. Nu weten leerkrachten als geen ander dat je vooral veel leert van dingen die je ervaart. Vandaar dat PPO Rotterdam je - samen met Koers VO -  uitnodigt om eens terug in de schoolbanken te kruipen.

Kom zelf ervaren hoe het gaat in bijvoorbeeld een VMBO-b klas. Welke kinderen zitten hier en wat wordt er in de praktijk van hen verwacht? Of misschien een les op een Havo of een Praktijkschool. En ja, ook de docent van de middelbare school kan in groep 8 ervaren hoe er les wordt gegeven en daar zelf te zien hoe kinderen leren. (Her)ontdekken hoe leerlingen de pedagogiek en het differentiëren op de basisschool ervaren.

Dus doe mee!
Volg een les en ervaar hoe collega’s op een andere school werken. Ga met elkaar in gesprek en leer van elkaar wat jouw leerlingen mee gaan maken in het onderwijs. Op deze manier werken we er samen aan dat onderwijs en ondersteuning voor alle leerlingen zo goed mogelijk door kan lopen. Kort na de zomer volgt de uitnodiging om aan te melden.

Pagina delen: