15 maart 2018

Voorbereidingen Leerlingenvervoer naar Trevvel

De gemeente Rotterdam heeft laten weten dat met ingang van het nieuwe schooljaar de nieuwe vervoerder Trevvel ook het leerlingenvervoer gaat verzorgen. De voorbereidingen voor de overgang naar de nieuwe situatie zijn inmiddels in volle gang.

Het gaat hierbij om vervoer van en naar school voor kinderen die door ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen, en (klassikaal) vervoer van en naar zwem- en gymlocaties. De gemeente heeft nauw contact met Trevvel over de overdracht van alle benodigde informatie. Hoe eerder alle informatie op orde is, hoe beter de overdracht van het vervoer naar Trevvel kan verlopen en de aanloopproblemen zo beperkt mogelijk blijven.

Daarom worden alle scholen en andere betrokken instellingen aangeschreven met het verzoek om relevante gegevens zo spoedig mogelijk door te geven. Denk hierbij aan informatie over schooltijden en –vakanties, mogelijke nieuwe locaties en andere veranderingen. Ook de ouders en verzorgers van leerlingen, die dit jaar gebruik maken van leerlingenvervoer, krijgen een persoonlijke brief met het verzoek de aanvraag voor schooljaar 2018-2019 deze maand nog in te dienen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met het team leerlingenvervoer via leerlingenvervoer@rotterdam.nl of telefoon (010) 498 42 57 op werkdagen tussen 08.30-12.30 uur. U kunt ook de website bezoeken voor meer informatie: www.rotterdam.nl/vervoer.

Pagina delen: