30 juni 2015

Voortgang gecomprimeerde SOP's

Op 1 mei 2015 is de inleverdatum voor de gecomprimeerde schoolondersteuningsprofielen verstreken. Deze gecomprimeerde SOP’s zijn opgesteld om scholen meer inzicht te geven in de noodzakelijke voorwaarden en voorzieningen om te komen tot de realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk in de wijk.

Scholen kunnen door middel van de gecomprimeerde SOP’s relatief eenvoudig zien welke deskundigheid in de wijk aanwezig is op de scholen, maar ook welke deskundigheid nog ontbreekt of verder uitgewerkt moet worden. PPO Rotterdam zal de scholen hierbij verder ondersteunen door middel van het opstellen van een algehele analyse van de gecomprimeerde schoolondersteuningsprofielen.

 

De tot op heden ontvangen gecomprimeerde SOP’s zijn op twee aspecten gecontroleerd:
- Is het juiste format voor het gecomprimeerde SOP gebruikt?
- Is het gecomprimeerde SOP volledig ingevuld?

 

Er wordt geen inhoudelijke beoordeling van de gecomprimeerde SOP’s uitgevoerd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de individuele schoolbesturen.

 

Wanneer hiaten zijn vastgesteld op de hierboven genoemde aspecten, worden scholen gevraagd de ontbrekende gegevens alsnog aan te vullen.

 

Conform de eerder gemaakte afspraak in het bestuur van PPO Rotterdam worden de goedgekeurde gecomprimeerde SOP’s gepubliceerd op de website van PPO Rotterdam. Dit leidt tot meer transparantie en daarmee tot een nog betere samenwerking tussen scholen.

 

De tot nu toe goedgekeurde SOP’s zijn per school te vinden via de lijst met scholen op de website van PPO Rotterdam.?

Pagina delen: