15 november 2018

Voortgangsrapportage eerste 2 trimesters 2018 gereed

De eerste Voortgangsrapportage van PPO Rotterdam over het jaar 2018 is gereed. Een Voortgangsrapportage die dit keer niet één maar twee trimesters bestrijkt. 

Direct na het eerste trimester is alleen een financieel uitputtingsoverzicht opgesteld ten behoeve van de toezichthouder, omdat in de Algemene Vergadering werd aangegeven dat er behoefte was aan een andere manier van rapporteren. Deze Voortgangsrapportage wijkt daarom af van de vorm waarin voorheen gerapporteerd werd. De nieuwe voortgangsrapportage is gebaseerd op relevante kengetallen en sturingsinformatie en legt een sterkere link naar de voortgang op de actielijnen uit het Ondersteuningsplan.

Bekijk de voortgangsrapportage hier. 

Pagina delen: