18 juni 2015

Voortgangsrapportage passend onderwijs

Op 12 juni jl. is de zevende voortgangsrapportage passend onderwijs aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Het eerste jaar passend onderwijs is goed verlopen. Scholen en samenwerkingsverbanden zijn hard aan het werk om passend onderwijs vorm te geven. Veel samenwerkingsverbanden hebben de procedures op papier in orde. De uitdaging is nu met deze procedures daadwerkelijk maatwerk te bieden voor leerlingen. Daarom staat de komende periode in het teken van het doorontwikkelen van passend onderwijs. (bron: www.passendonderwijs.nl)

Lees meer...

Pagina delen: