16 oktober 2018

Vreewijk NetwerkT

Een zonnige 5 oktober 2018 - Dag van de Leerkracht. Bij Van der Valk Ridderkerk stromen groepsleerkrachten, vakleerkrachten, ondersteunend personeel, directies, intern begeleiders en schoolcontactpersonen van de basisscholen in Vreewijk in groepjes of alleen de foyer binnen. Vrolijke, afwachtende, kritische en enthousiaste blikken zoeken bekende collega's op. Om 9 uur wordt eenieder gevraagd om een plekje te zoeken in de grote zaal, waarna Peter van der Waal (directeur van De Mare) de studiedag Vreewijk NetwerkT opent. Het belooft een inspirerende dag te worden, waar naast het thema 'Gedrag', de samenwerking tussen de scholen centraal staat!

Kees van Overveld trapt de dag af met een boeiende lezing. We worden meegenomen in de cirkel van Sociaal Emotioneel Leren, waarin de ik-, jij- en wij-competenties centraal staan. Er wordt aandachtig geluisterd, sommigen maken aantekeningen en er worden vragen gesteld. Uitspraken als 'Het mooiste wat we een kind mee kunnen geven is taal' en 'empathie is het beste anti-pestprogramma' zetten aan tot verder nadenken.

Na de pauze vraagt Rob van der Graaf alle aanwezigen uiteen te gaan in groepjes, die zo zijn ingedeeld dat iedereen met collega's van verschillende scholen aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek kan. Er worden mooie, intense en leerzame gesprekken gevoerd. De voorbereidingsgroep belooft de opmerkingen mee terug naar het netwerk en de stuurgroep PPO Rotterdam te nemen en haalbare ideeën op te pakken.

Na een heerlijke lunch neemt Ivo Mijland de groep op een humoristische en prikkelende wijze mee in zijn voorstelling 'Ik ben toch te gek'. Een sterke boodschap, die tot nadenken stemt. Ivo weet een spiegel voor te houden, waarin we kunnen zien dat we allemaal onze merkwaardigheden hebben. De voorstelling laat zien, dat passend onderwijs een kans is voor kinderen om erbij te horen. Ook als ze anders zijn dan anderen.

Tijdens de afsluitende borrel zijn voornamelijk enthousiaste reacties te horen. Kritische blikken worden niet meer gezien en de afwachtende blikken zijn ingeruild voor een lach. 'Mooi om zo samen met elkaar op te trekken', 'Wat fijn om collega's uit de wijk te leren kennen', 'In tijden van leerkrachtentekort moeten we misschien ook eens na denken wat we voor elkaar kunnen betekenen in de wijk', 'Met de presentatie van Kees kan ik maandag echt aan de slag!', 'Over de woorden van Ivo ga ik nog eens een nachtje slapen…ze kwamen wel binnen!'.

'Deze studiedag was een prachtig cadeautje op de Dag van de Leerkracht'

Pagina delen: