07 juli 2016

Waardevol veranderen; PPO Rotterdam transformeert

Het toepassen van de Wet Passend Onderwijs is voor vrijwel alle samenwerkingsverbanden een zoektocht. Ook voor PPO Rotterdam. Daarom ontwikkelen wij ons continue. Al na korte tijd bleek dat onze organisatie niet optimaal toegerust was voor onze taak zoals wij die graag uit willen voeren.  We hebben daarom gekozen voor verkleining van onze managementlaag, professionalisering van het personeel en het toepassen van een lean-methode. Achter de schermen is hard gewerkt aan het centraal stellen van deze doelstellingen. In dit artikel lichten we een en ander toe.

Het schooljaar 2015/2016 is gebruikt om te werken aan de doorontwikkeling met als doel:

  • Een stevige maar wendbare organisatie die de medewerkers door meer zelfsturing in haar kracht zet.
  • En platte organisatie met minder leidinggevenden en meer mensen ten dienste van het scholenveld.
  • Het professionaliseren van het personeel gericht op efficiency en resultaat voor het scholenveld.
  • De wijkgerichtheid verder vorm geven na de eerste stappen via de decentralisatie naar de CJG’s.

Van 10 naar 3 leidinggevenden

De originele organisatiestructuur van PPO Rotterdam bestond naast de directeur uit negen teamleiders en een teamleider met directietaken. Met de doorontwikkeling zijn deze functies m.i.v. 1 augustus 2016 komen te vervallen. Daarmee is een managementlaag verdwenen en wordt een plattere organisatie gerealiseerd. Het management van het primair proces bestaat nu, naast de directeur, uit drie regiomanagers. De regiomanagers sturen binnen hun regio elk drie teams aan. De teamleiders gaan de teams versterken in de dienstverlening naar het scholenveld. Regio en regiomanagers:

‘Oost’ Franka van Twist

‘Midden’ Annerieke Verkerk

‘West’ Monique Werlich

- OAT Alexander

- OAT Kralingen-Crooswijk

- OAT IJsselmonde

- OAT HOS

- OAT Centrum-Noord

- OAT Feyenoord

- OAT Delfshaven

- OAT Charlois

- OAT Hoogvliet/Pernis


*Voor de teams en in de scholen verandert er zo weinig mogelijk. Indien toch iets voor w school verandert ontvangt u hierover na de zomer separaat bericht.

 

Lean-methodiek

Naast het professionaliseren van de PPO-medewerkers en de transformatie van de managementlaag wordt een start gemaakt met efficiënter werken en vergaderen.  Dit gaan we doen met de methode leerKRACHT. Deze lean-methodiek is beproefd en geniet grote bekendheid in het Rotterdamse. Wij hebben voor hen gekozen omdat het voor PPO Rotterdam belangrijk is de doorontwikkeling in de organisatie en de resultaten naar buiten toe te borgen. Met de methode leerKRACHT wordt beoogd:

-       Vergroten klantwaarde.

-       Meer inzicht in en communicatie over resultaten.

-       Gemeenschappelijk doel en eenduidigheid in doelstellingen en verhaal naar de scholen.

-       Aansluiting te zoeken met een methodiek die in het scholenveld veel wordt gebruikt.

-       Borgen verbetering.

-       Efficiencyverbetering.

-       Borgen zelfsturing en passende wijze van management.

-       Versterken interne communicatie.

PPO Rotterdam start per oktober 2016 met de gefaseerde invoering van de methode leerKRACHT.

Pagina delen: