17 november 2016

Week tegen Kindermishandeling: 14-19 november

‘Niet gehoord, niet gezien worden’: dat is deze week het Rotterdamse thema in de landelijke Week tegen Kindermishandeling. Kinderen schamen zich vaak voor wat hen overkomt. Het is belangrijk dat zij leren om over hun problemen en zorgen te praten. Daarom zijn er deze week activiteiten op scholen met als doel: ouders en kinderen, maar zeker ook professionals bewust maken, zodat zij actief optreden wanneer er vermoedens van kindermishandeling zijn.

Ieder jaar worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas.

Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het belangrijk om signalen van geweld in een vroegtijdig stadium te signaleren.

 

In de wet is vastgelegd dat elke organisatie en beroepskracht die met kinderen en ouders werkt, verplicht is om met een meldcode te werken. Op veel scholen zijn er in dit kader aandachtsfunctionarissen aanwezig. Een aandachtsfunctionaris is een vertrouwenspersoon die door iedereen (collega’s, kinderen, ouders etc.) benaderd kan worden voor advies, steun of gewoon een luisterend oor wanneer er zorgen zijn over een kind. Ook PPO Rotterdam heeft een heel aantal aandachtsfunctionarissen. Het is mogelijk om met hen te sparren wanneer er zorgen zijn. De schoolcontactpersoon kan het contact met een van onze aandachtsfunctionarissen tot stand brengen. 

 

In het kader van de Week tegen Kindermishandeling heeft de gemeente een aantal handige middelen ontwikkeld:

  • Er is een animatiefilmpje van een minuut met daarbij een lesbrief om het onderwerp met leerlingen in de bovenbouw bespreekbaar te maken in de klas.
  • Er is een folder voor ouders die informatie geeft over wat geweld in huis met kinderen doet en wat ouders kunnen doen om hun kind te beschermen
  • Er is de presentatie ‘Beschermd en Veilig’ voor leerkrachten, intern begeleiders en aandachtsfunctionarissen. De presentatie laat zien hoe de zorgstructuur in Rotterdam is georganiseerd en wat organisaties (zoals Veilig Thuis, het wijkteam, het CJG en het Jeugdbeschermingsplein) kunnen betekenen voor gezinnen waar zorgen zijn.

Meer informatie over de activiteiten tijdens  de Rotterdamse Week tegen Kindermishandeling zijn te vinden op de websitevan de gemeente. Landelijk is er ook een website.

Pagina delen: