05 maart 2015

Werkgroepbijeenkomst Feijenoord

Donderdag 29 januari jl. heeft de eerste bijeenkomst van de werkgroep Feijenoord plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst was de heer Joustra, inspecteur primair onderwijs en inspecteur samenwerkingsverbanden aanwezig. Aan de hand van vooraf geformuleerde vragen zijn we met elkaar in dialoog gegaan.

Gespreksonderwerpen waren o.a. het veranderende toezichtkader van de inspectie, samenwerken en afstemmen tussen de scholen en de inspectie over de ambitie SBO en SO en de SOP’s, de inspectie en de opbrengsten.

Daarnaast heeft Kees Schouten, beleidsadviseur PPO Rotterdam, een toelichting gegeven op de rol en taken binnen Passend Onderwijs van PPO Rotterdam en de scholen.

De bijeenkomst was constructief en de sfeer was prima. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 9 april 2015. Ook zal er de komende periode weer een bijeenkomst voor alle scholen in Feijenoord georganiseerd worden.

Pagina delen: