10 november 2015

Werksessie ondersteuningsplan 17 november 2015

 

Aan alle bestuurders, directeuren, intern begeleiders, leerkrachten, leden van de OPR en netwerkpartners van PPO Rotterdam: meldt u aan voor de werksessie t.b.v. het ondersteuningsplan van PPO Rotterdam op dinsdag 17 november van 19.00 uur tot 21.30 uur.

 

 

Het programma

De werksessie vindt plaats op 17 november om 19.00 uur aan de Crooswijksesingel 18 te Rotterdam (Kind en Onderwijs). Tijdens deze avond reflecteren wij op de afgelopen twee jaar en formuleren wij ambities voor de komende twee jaar. Dit doen wij aan de hand van 3 thema’s:

1 Reflectie op het aanbod van arrangementen van PPO Rotterdam

2 Reflectie op de onderwijs/zorgarrangementen

3 Reflectie op het dekkend netwerk in de wijk

Waarom een werksessie?

PPO Rotterdam gelooft dat passend onderwijs alleen kan werken wanneer het in volledige gezamenlijkheid en met gelijke inzet van alle partijen tot uitvoer wordt gebracht. Daarom is uw input op ons ondersteuningsplan erg belangrijk. Met het ondersteuningsplan wordt de koers van de komende twee jaar uitgezet.

 

Aanmelden

Wij vragen ieder schoolbestuur/organisatie met max. 5 deelnemers te komen. Mogelijke deelnemers zijn:

  • Bestuurders, beleidsmedewerkers van schoolbesturen
  • Schooldirecteuren
  • Intern begeleiders en leerkrachten
  • Betrokken ouders, bijvoorbeeld ouders uit de OPR.
  • Partners vanuit de gemeente en van zorgorganisaties

Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van deelname. Aanmelden doet u door een e-mail te sturen aan: j.rietkerk@pporotterdam.nl Doe dit onder vermelding van:

  • Uw naam;
  • Uw organisatie en uw functie;

NB: Voor degene die graag een broodje genieten bij ontvangst, dat kan! Laat ons dat bij uw aanmelding weten, dan houden wij daar rekening mee met de catering.


Wat mag u verder van ons verwachten?

Na deze werksessie informeren wij voor het einde van 2015 de deelnemers over de conclusies van deze werksessie en hoe deze verwerkt zijn in het ondersteuningsplan 2016-2018.

Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen op dinsdag 17 november!

Pagina delen: