07 maart 2017

Wethouder bezoekt Passend Ommoord

Vandaag bracht Hugo de Jonge, wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg, een bezoek aan ons project Passend Ommoord. Een door de wijk gedragen project wat draait om de integratie van SO/SBO in het regulier onderwijs door leerkrachten zowel in theorie als in praktijk verder te professionaliseren.

Decor voor dit werkbezoek was SBO de Boei, een van de deelnemende scholen. Directeur – bestuurder van PPO Rotterdam Nicole Teeuwen opende de ochtend met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. Zij introduceerde Passend Ommoord als een van de vele goede voorbeelden van hoe passend onderwijs in Rotterdam vorm krijgt. Nicole: “Het project Passend Ommoord is een van de vier beste voorbeelden van passend onderwijs volgens het NCOJ. Dit project neemt het voortouw als het gaat om de integratie van speciaal en regulier onderwijs. En daar zijn wij best een beetje trots op!”

 

Vervolgens gaven de projectleiders van Passend Ommoord een inkijkje in de wijk, de scholen en het proces. Gedurende een opleiding van twaalf weken neemt een leerkracht van iedere deelnemende school tijdens het project deel aan een opleiding en stage SO de Piloot. Passend Ommoord hanteert een door alle deelnemende scholen gedragen, integrale en interzuilare aanpak. Met directe praktische ondersteuning om waar nodig externaliserend probleemgedrag aan te pakken. In samenhang met de basisondersteuning in algemene zin op iedere basisschool in de wijk. Projectleider Door Faber: “Ik ben trots op de mooie start die we met dit project gemaakt hebben. We beogen met elkaar een duurzame verandering en dienen vanuit de essentie van wie we zijn één gezamenlijk belang: alle kinderen in Ommoord een passende plek bieden. We willen onszelf competent voelen om om te kunnen gaan met de behoeften van alle kinderen. Dat doen we samen.”

 

“We volgden gedurende twaalf weken theorielessen, maar gingen ook stage lopen op SO de Piloot. Echt spannend om na vijftien jaar in het onderwijs weer als een stagiaire een klas binnen te gaan!”, aldus een van de aanwezige leerkrachten. “We konden de theorie direct in de praktijk brengen. We hebben veel geleerd. Zo is het belangrijk om overduidelijk te zijn, dat niets vanzelfsprekend is. En onze expertise werd vergroot waardoor we op de eigen school makkelijker kunnen signaleren.” Een andere leerkracht vult aan: “Ik moest me kwetsbaar opstellen om op die manier in andermans toko nieuwe dingen te kunnen ervaren. Het heeft te maken met bewustwording en daarna de vertaalslag kunnen maken. Dat is wat mij betreft de essentie van dit project. Wij moeten onze verantwoording nemen. Een gedragsverandering van kinderen is een gedragsverandering van leerkrachten”

 

Trainer van project Passend Ommoord Tamara Bosmans noemt de grote passie en het enthousiasme die zij zag bij de deelnemers. “In mijn training probeer ik het speciaal onderwijs in al zijn facetten te laten zien, zodat de deelnemers het geleerde kunnen toepassen op de reguliere school. Ze leken echt zin te hebben om deze voor hen ‘nieuwe’ wereld in te duiken.” De training gaat uit van vier belangrijke factoren: ruimte, tijd, activiteit en interactie.

 

Hugo de Jonge was erg te spreken over wat hij zag en hoorde: “Ik vind het mooi om te zien hoe jullie passend onderwijs vanaf de basis hebben opgebouwd. Passend onderwijs gaat over de professionalisering van leraren in het regulier onderwijs. Het bedienen van kinderen met speciale behoeften in de eigen klas. Wat een mooie manier om passend onderwijs vorm te geven!” Rotterdam kent landelijk gezien een laag verwijzingspercentage naar SO en SBO. De Jonge concludeerde daarmee een goede basisondersteuning op Rotterdamse scholen.

 

De wethouder sprak verder met de groep over de succesfactoren van het project en wat men over vijf jaar hoopt te bereiken. Een van de schooldirecteuren gaf aan dat wat haar betreft over vijf jaar het halve team geëquipeerd is en daarmee ervaart bekwaam te zijn om zo de kinderen op school nog beter te kunnen bedienen. Een collega vulde aan dat ze hoopt dat de grenzen in het regulier onderwijs waar mogelijk zijn verlegd als bewijs van het succes van dit project. Maar ook dat waar echt grenzen zijn, deze steeds beter worden aangegeven. Het project Passend Ommoord is geslaagd wanneer kinderen zich op hun plek voelen en er tegemoet wordt gekomen aan hun behoeften. Dit kan wanneer leerkrachten hun vaardigheden dusdanig hebben uitgebreid zodat zij zich bekwaam voelen om in de klas met buitensporig gedrag aan de slag te gaan. In de toekomst zou dit kunnen leiden tot meer ondersteuning in de klas doormiddel van diverse arrangementen en minder doorverwijzingen naar SO/SBO. Een aanname die de eerste voorzichtige cijfers lijken te bevestigen.

 

Tenslotte werd de wethouder rondgeleid door de school waar hij naast schakelklassen ook voorbeelden van het maatwerk arrangement in de praktijk kon zien.

 

We kijken terug op een mooi werkbezoek. Het project Passend Ommoord is slechts een van de meer dan veertig mooie voorbeelden van hoe passend onderwijs in Rotterdam vorm krijgt.

 

Benieuwd naar meer initiatieven?

Lees dan ons boekje: Pilots en projecten in Rotterdamse wijken.

Pagina delen: