12 mei 2015

Wijziging procedure TLV voor schoolverlaters

Koers VO blijkt wettelijk gezien niet bevoegd een TLV af te geven op aanvraag van een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Het is alleen mogelijk een TLV af te geven als een vo- of vso-school dit bij het samenwerkingsverband aanvraagt.

De stappen die scholen reeds ondernomen hebben ter voorbereiding op een (eventuele) TLV aanvraag zijn wel degelijk zeer belangrijk en zinvol. De vo- of vso-school heeft de verzamelde informatie van de school van herkomst nodig om te bepalen welke (extra) ondersteuning een leerling nodig heeft en om eventueel een TLV aanvraag bij Koers VO te doen en zal de bao/sbo/so-school altijd om deze informatie vragen.
Op de website www.koersvo.nl vindt u vanaf heden de procedure zoals die nu geldt. Of klik hier voor de procedure en het overstapadvies.

Pagina delen: