12 juni 2018

Zicht op de basisondersteuning

Onze schoolbesturen realiseren zich dat de PPO medewerkers gezamenlijk over veel kennis beschikken van de Rotterdamse scholen. De besturen hebben PPO Rotterdam daarom verzocht deze kennis meer en gestructureerd met hen te delen.

De Rotterdamse scholen zijn verplicht om aan álle Rotterdamse kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Hoe zij dit moeten doen ligt vast in de basisondersteuning. Daarnaast is iedere school vrij om zelf extra ondersteuning in te richten of een beroep te doen op de ondersteuning van PPO Rotterdam.

Basisondersteuning, wat is dat eigenlijk?
In Rotterdam heeft PPO Rotterdam, net als ieder samenwerkingsverband passend onderwijs, de basisondersteuning vastgesteld. In deze basisondersteuning staat beschreven wat er tenminste van elke Rotterdamse basisschool verwacht mag worden op het gebied van onderwijs en onderwijsondersteuning. 

Scholen in Rotterdam hebben hun basisondersteuning op orde als:

  • de basiskwaliteit volgens de onderwijsinspectie voldoende is
  • zij op leerling niveau werken volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken
  • de onderwijsondersteuning op school goed is georganiseerd
  • zij preventieve en licht curatieve interventies van voldoende niveau aan kunnen bieden
     

Signaleren
Het op orde hebben en houden van de basisondersteuning is een verantwoordelijkheid van de school en het schoolbestuur. De onderwijsinspectie ziet hier op toe. Desalniettemin signaleert PPO Rotterdam wel zaken op dit gebied, omdat ons werk daar begint waar de basisondersteuning ophoudt. De schoolbesturen hebben ons daarom verzocht om onze bevindingen te delen.

Over de wijze waarop dit zal gebeuren wordt op dit moment nagedacht. PPO Rotterdam gaat hiermee het komende schooljaar aan de slag.

Pagina delen: