28 september 2017

Zorg op maat: onze schoolcontactpersonen

Passend Onderwijs staat voor zorg op maat. PPO Rotterdam levert deze zorg dagelijks op de meer dan 200 Rotterdamse basisscholen door de inzet van zogenoemde schoolcontactpersonen.

 

Iedere school heeft zijn eigen schoolcontactpersoon. Leerkrachten en intern begeleiders kunnen hier een beroep op doen wanneer zij tegen vragen aanlopen die raken aan passend onderwijs. Soms leidt dit tot de aanvraag van een arrangement of TLV, maar onze schoolcontactpersonen kunnen in het merendeel van de gevallen ook preventief ondersteunen. 
 
Schoolcontactpersonen kunnen meekijken in de klas, de leerkracht ondersteunen, aanschuiven in gesprekken met ouders en een beroep doen op allerhande expertise binnen het samenwerkingsverband. Uitgangspunt is het welbevinden van het kind. Iedere situatie is uniek en vraagt weer een andere aanpak. PPO Rotterdam is er trots op juist dit maatwerk te kunnen leveren.
 
Dat de scholen zich doorgaans ondersteund voelen door de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam blijkt uit de waardering van een 8,4 die zij gaven tijdens ons laatste teveredenheidsonderzoek.
Pagina delen: