28 september 2017

Zorgplicht, hoe zat dat ook alweer?

PPO Rotterdam merkt dat er nog wel eens misverstanden bestaan over de zorgplicht. Aanleiding om nog eens op een rijtje te zetten wat de zorgplicht nu precies inhoudt en wie waarvoor verantwoordelijk is. 

Schoolbesturen hebben sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 zorgplicht. Dat betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat alle leerlingen die op hun school zitten of die zich bij hun school aanmelden een passende plek krijgen, daarmee bedoelen we onderwijs dat past bij de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. Een passende plek op de eigen school of, als de school de juiste begeleiding niet kan bieden, op een andere reguliere of speciale school binnen het samenwerkingsverband.  

 

PPO Rotterdam ziet dat scholen en schoolbesturen zich volop bewust zijn van hun zorgplicht. Schoolbesturen doen hard hun best om binnen hun eigen schoolbestuur of bij een ander bestuur een passende onderwijsplek voor het kind te organiseren. Wij zien dat de communicatie met ouders hierbij een uiterst belangrijke rol speelt. Als ouders zich gehoord voelen en ouders en school gezamenlijk optrekken in het vinden van een passende plek op een andere school, dan is de kans van slagen groter.   

 

Wanneer zorgplicht?

De school waar ouders hun kind schriftelijk aanmelden krijgt zorgplicht. Verwachten ouders dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ouders hebben hierbij informatieplicht. Zij mogen hun kind bij meerdere scholen aanmelden en aangeven welke school hun voorkeur heeft. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht.   

 

Toelaten

Na de aanmelding kan een toelatingsprocedure volgen waarin de school onderzoekt of ze de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs of van het samenwerkingsverband. Voor dit onderzoek kunnen scholen extra informatie vragen bij de ouders. De school heeft 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan moeten zij in overleg met de ouders een passende plek op een andere reguliere of speciale school regelen.   

 

Samenwerkingsverband

De schoolbesturen in een  gebied  werken  samen in een samenwerkingsverband. In Rotterdam is dat PPO. Het samenwerkingsverband ontvangt vrijwel alle financiële middelen voor de lichte en zware ondersteuning in het onderwijs. Zij hebben in een ondersteuningsplan vastgelegd hoe ze het geld voor extra ondersteuning inzetten.

Pagina delen: