Vacatures

PPO Rotterdam gelooft dat in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. Wij denken dat de basis hiervoor o.a. wordt gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zetten wij ons dagelijks in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet. 

Met regelmaat zoeken wij mensen die deze passie met ons delen. Op deze pagina vindt u ons vacature aanbod.

Stagiair(e) bij PPO Rotterdam

Het samenwerkingsverband PPO Rotterdam heeft jaarlijks plaats voor stagiaires van diverse opleidingsrichtingen. PPO Rotterdam is een maatschappelijke organisatie die zich richt op dienstverlening van basisscholen bij het vormgeven van passend onderwijs en is grotendeels gericht op ondersteuning van leerkrachten en intern begeleiders bij leerlingen met een specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte. PPO Rotterdam biedt geen hulpverlening of behandeling aan leerlingen.

Als stagiair(e) stellen wij je in staat om in een relatief beschermde omgeving onder begeleiding van een beroepskracht praktijkervaring op te doen en leerzame activiteiten te verrichten. Ook wordt de mogelijkheid geboden om binnen onze organisatie onderzoek te verrichten. Als stagiair(e) ben je verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die jou tijdens de stage ter kennis komt.

Enthousiaste studenten die hun vak in de praktijk willen leren en een hieronder genoemde opleiding volgen, nodigen wij uit het profiel te bekijken en te solliciteren.

 • Stageplek gedragswetenschapper voor een kortdurende stage
 • Stageplek gedragswetenschapper, voor de universitaire masteropleiding orthopedagogiek of psychologie
 • Stageplek/onderzoeksopdracht medewerker PPO, voor de HBO-master (Special) Educational Needs (S)EN, Leren en innoveren (MLI) en Hbo master Passend Meesterschap (MEd)


NB. PPO biedt alleen stageplaatsen aan opleidingen die hier genoemd worden.

Wat vragen wij?

 • Je bent een enthousiaste en gemotiveerde student
 • Je voelt je thuis in een professionele omgeving
 • Je bent in staat om zelfstandig en accuraat te werken
 • Je denkt klantgericht en dienstverlenend
 • Je kunt in teamverband werken


Je zoekt een stageplaats voor een:

 • Oriëntatiestage (maximaal 6 weken)\ kortdurende stage (minimaal 6 weken, maximaal 3 maanden)
 • Langdurende stage (minimaal 3 maanden, maximaal 10 maanden)
 • Onderzoeksopdracht
 • Afstudeerproject


Je bent in staat de door je opleidingsinstelling vastgestelde en overeengekomen competenties te behalen binnen de stagetijd

Sollicitatie en procedure
Herken je jezelf in bovenstaande profielbeschrijving, dan kun je een sollicitatiebrief met CV sturen, waarin minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen:

 • Persoonlijke gegevens
 • Studieloopbaan en studiejaar van de huidige opleiding
 • Voorgaande stages
 • Eventueel arbeidsverleden/vrijwilligerswerk
 • Aanvang en duur van de stageperiode
 • Het aantal uren per week dat er aan de stage besteed kan worden
 • Een duidelijk onderbouwde motivatie voor een stage bij PPO Rotterdam
 • De leerdoelen waaraan tijdens de stage gewerkt gaat worden.


De sollicitatiebrief richt je aan de stagecoördinator van PPO Rotterdam: Mw. M.(Margreet) Clarijs- in 't Hout, werving@pporotterdam.nl 

Vacature Medewerker PPO team IJsselmonde 0,65 fte

Vacature Medewerker PPO | OAT IJsselmonde | 26 uur (0,65 fte)

met ingang van 1 december 2019

 

Wat doen wij?
PPO Rotterdam gelooft dat er in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. De basis hiervoor wordt volgens PPO o.a. gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zet zij zich in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet.

Dat kan en wil PPO Rotterdam niet alleen. Zij werkt nauw samen met de gemeente en (jeugd)zorg partners. Uiteraard spelen ook ouders een hele grote rol in het vervullen van onze missie: het bieden van optimale ondersteuning van het kind, ouder(s)/verzorger(s) en of de school. Ouder(s) en verzorger(s) zijn onze educatieve partners als primair verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind.

 

OAT IJsselmonde zoekt

Wij zoeken een enthousiaste en humoristische medewerker PPO die scholen ondersteunt bij de meer complexe problematiek met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Je treedt op als procesbegeleider binnen de school en biedt laagdrempelige handelingsgerichte ondersteuning primair gericht op het versterken van de handelingsvaardigheden van de leraar en de intern begeleider. De medewerker PPO is als schoolcontactpersoon een belangrijke sparringpartner voor de school

Als medewerker PPO bezit je een eigen specialisme/expertisegebied en werk je samen met collega's aan complex inhoudelijke vraagstukken. Je bent dan werkzaam als ambulant begeleider bij de meer complexe casussen. Daarin ondersteun je leerkrachten in het tegemoet komen aan onderwijsbehoeften van leerlingen. De medewerker PPO ondersteunt dus de leerkrachten/teams met vragen rondom gedrag, klassenmanagement, didactische vraagstukken en werkt oplossings- en handelingsgericht. De medewerker PPO legt verantwoording af aan de regiomanager.

Als medewerker PPO beschik je over een afgeronde PABO-opleiding, theoretische en praktisch gerichte kennis van ondersteuningsmogelijkheden op school-, groeps- en klassenniveau, alsmede brede kennis van pedagogiek / didactiek (zoals bv. PABO met aanvullende relevante opleidingen). Gezien de hulpvragen in ons team zijn we op zoek naar iemand met een didactische achtergrond.

Je hebt kennis van de sociale kaart van de omgeving/regio en inzicht in het functioneren van het samenwerkingsverband en alle mogelijkheden van te geven ondersteuning aan scholen. Je bent communicatief vaardig en in staat om met professionele afstand de betrokkenen op elkaar te betrekken en vanuit overzicht het proces te begeleiden, zodat communicatie en samenwerking tussen de betrokkenen tot stand komt in het belang van het kind.


Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding PABO
 • Theoretische maar met name praktisch gerichte kennis van ondersteuningsmogelijkheden op school-, groeps- en klassenniveau, alsmede brede kennis van pedagogiek / didactiek / onderwijskunde op HBO niveau (zoals bv. PABO met aanvullende relevante opleidingen/gedragsspecialist), handelen concreet kunnen inzetten op groepsniveau;
 • Kennis van de sociale kaart van de omgeving/regio en inzicht in het functioneren van het samenwerkingsverband en alle mogelijkheden van de te geven ondersteuning aan scholen;
 • Je bent communicatief vaardig, en werkt constructief mee in de samenwerking tussen ouders, school en kind;
 • Generalist;
 • Zelfstandig en toch een team-player;
 • Flexibel en breed inzetbaar.

 

Wat bieden wij?

 • bieden een professionele organisatie die midden in het scholenveld staat en nauw betrokken is bij de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van onderwijsondersteuning en de transformatie die daarbij hoort;
 • Wij bieden je een functie met ontwikkelmogelijkheden;
 • De functie is conform cao po oop ingeschaald in schaal 10;
 • Een goed arbeidsvoorwaardenpakket;
 • Gezellige en gedreven collega’s. 

 

Solliciteren?

Denk jij over de vereiste kennis en ervaring te beschikken en ben jij voor 26 uur (0,65 fte) per week beschikbaar? Reageer uiterlijk 27 oktober 2019 op deze vacature. De gesprekken zullen donderdag 7 november plaatsvinden. Het overleggen van een geldig VOG en diploma's is een vereiste. 

Je schriftelijke sollicitatie kun je sturen naar werving@pporotterdam.nl

Medewerker PPO voor 0,7 fte in team IJsselmonde

Wat doen wij?
PPO Rotterdam gelooft dat er in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. De basis hiervoor wordt volgens PPO o.a. gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zet zij zich in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet.

Dat kan en wil PPO Rotterdam niet alleen. Zij werkt nauw samen met de gemeente en (jeugd)zorg partners. Uiteraard spelen ook ouders een hele grote rol in het vervullen van onze missie: het bieden van optimale ondersteuning van het kind, ouder(s)/verzorger(s) en of de school. Ouder(s) en verzorger(s) zijn onze educatieve partners als primair verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind.

OAT IJsselmonde zoekt 
een enthousiaste medewerker PPO die de ondersteuner is van scholen bij de meer complexe problematiek met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De medewerker PPO treedt op als procesbegeleider binnen de school en biedt laagdrempelige handelingsgerichte ondersteuning primair gericht op het versterken van de handelingsvaardigheden van de leraar en de intern begeleider. De medewerker PPO is een belangrijke sparringpartner voor de school. De medewerker PPO ondersteunt de directie/intern begeleider/leraar/teams met vragen rondom gedrag, klassenmanagement, zorgstructuur, handelingsgerichte gesprekken, implementatie handelingsgericht werken, werken met groepsplannen, enzovoorts. De medewerker PPO legt hiërarchisch verantwoording af aan de regiomanager.  
 
Als medewerker PPO beschik je over een afgeronde PABO- opleiding, theoretische en praktisch gerichte kennis van ondersteuningsmogelijkheden op school-, groeps- en klassenniveau, alsmede brede kennis van pedagogiek / didactiek / onderwijskunde op Hbo niveau (zoals bv. Pabo met aanvullende relevante opleidingen). Gezien de hulpvragen in ons team zijn we op zoek naar iemand met een didactische achtergrond die kan meedenken met en adviseren in leeraanbod en leerlijnen voor (individuele) leerlingen en differentiatie binnen de groep. Daarnaast zoeken we iemand die ervaring heeft met het jonge kind (observeren, meedenken over onderwijsbehoeften en aanpak, ontwikkelingslijnen).  
 
Je hebt kennis van de sociale kaart van de omgeving/regio en inzicht in het functioneren van het samenwerkingsverband en alle mogelijkheden van te geven ondersteuning aan scholen. Je bent communicatief vaardig en in staat om met professionele afstand de betrokkenen op elkaar te betrekken en vanuit overzicht het proces te begeleiden, zodat communicatie en samenwerking tussen de betrokkenen tot stand komt in het belang van het kind.  
 
Je beschikt verder over de volgende eigenschappen: je bent enthousiast en humoristisch, je hebt een pro-actieve houding, je bent een teamplayer, je bent flexibel en breed inzetbaar.  
 
Wat bieden wij? 
- Wij bieden een professionele organisatie die midden in het scholenveld staat en nauw betrokken is bij de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van onderwijsondersteuning en de transformatie die daarbij hoort; 
- Wij bieden je een functie met ontwikkelmogelijkheden; 
- De functie is conform cao po OOP ingeschaald in schaal 10; 
- Een goed arbeidsvoorwaardenpakket; 
- Gezellige en gedreven collega’s;  
 
Solliciteren? 
Denk jij over de vereiste kennis en ervaring te beschikken en ben jij voor 0,7 fte per week beschikbaar? Reageer dan uiterlijk 27 oktober 2019 op deze vacature.  
De sollicitatiegesprekken zullen donderdag 7 november 2019 plaatsvinden op OAT IJsselmonde, Groene tuin 265, 3078 KG Rotterdam. 

Je motivatie en CV mag je sturen naar werving@pporotterdam.nl