Vacatures

PPO Rotterdam gelooft dat in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. Wij denken dat de basis hiervoor o.a. wordt gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zetten wij ons dagelijks in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet. 

Met regelmaat zoeken wij mensen die deze passie met ons delen. Op deze pagina vindt u ons vacature aanbod.

Stagiair(e) bij PPO Rotterdam

Het samenwerkingsverband PPO Rotterdam heeft jaarlijks plaats voor stagiaires van diverse opleidingsrichtingen. PPO Rotterdam is een maatschappelijke organisatie die zich richt op dienstverlening van basisscholen bij het vormgeven van passend onderwijs en is grotendeels gericht op ondersteuning van leerkrachten en intern begeleiders bij leerlingen met een specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte. PPO Rotterdam biedt geen hulpverlening of behandeling aan leerlingen.

Als stagiair(e) stellen wij je in staat om in een relatief beschermde omgeving onder begeleiding van een beroepskracht praktijkervaring op te doen en leerzame activiteiten te verrichten. Ook wordt de mogelijkheid geboden om binnen onze organisatie onderzoek te verrichten. Als stagiair(e) ben je verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die jou tijdens de stage ter kennis komt.

Enthousiaste studenten die hun vak in de praktijk willen leren en een hieronder genoemde opleiding volgen, nodigen wij uit het profiel te bekijken en te solliciteren.

 • Stageplek gedragswetenschapper, voor de universitaire masteropleiding orthopedagogiek of psychologie
 • Stageplek/onderzoeksopdracht medewerker PPO, voor de HBO-master (Special) Educational Needs (S)EN)


NB. PPO biedt alleen stageplaatsen aan opleidingen die hier genoemd worden.

Wat vragen wij?

 • Je bent een enthousiaste en gemotiveerde student
 • Je voelt je thuis in een professionele omgeving
 • Je bent in staat om zelfstandig en accuraat te werken
 • Je denkt klantgericht en dienstverlenend
 • Je kunt in teamverband werken


Je zoekt een stageplaats voor een:

 • Oriëntatiestage (maximaal 6 weken)\ kortdurende stage (minimaal 6 weken, maximaal 3 maanden)
 • Langdurende stage (minimaal 3 maanden, maximaal 10 maanden)
 • Onderzoeksopdracht
 • Afstudeerproject


Je bent in staat de door je opleidingsinstelling vastgestelde en overeengekomen competenties te behalen binnen de stagetijd

Sollicitatie en procedure
Herken je jezelf in bovenstaande profielbeschrijving, dan kun je een sollicitatiebrief met CV sturen, waarin minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen:

 • Persoonlijke gegevens
 • Studieloopbaan en studiejaar van de huidige opleiding
 • Voorgaande stages
 • Eventueel arbeidsverleden/vrijwilligerswerk
 • Aanvang en duur van de stageperiode
 • Het aantal uren per week dat er aan de stage besteed kan worden
 • Een duidelijk onderbouwde motivatie voor een stage bij PPO Rotterdam
 • De leerdoelen waaraan tijdens de stage gewerkt gaat worden.


De sollicitatiebrief richt je aan de stagecoördinator van PPO Rotterdam: Mw. M.(Margreet) Clarijs- in 't Hout, werving@pporotterdam.nl of via onderstaand digitaal formulier.

Vacature Gedragswetenschapper PPO Rotterdam 24-40 uur per week

Ter aanvulling van onze teams zijn wij op zoek naar een Gedragswetenschapper voor minimaal 24 uur per week vanaf 1 september 2019.

Wat doen wij?
PPO Rotterdam gelooft dat er in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. De basis hiervoor wordt volgens PPO o.a. gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zet zij zich in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet.
Dat kan en wil PPO Rotterdam niet alleen. Zij werkt nauw samen met de gemeente en (jeugd)zorg partners. Uiteraard spelen ook ouders een hele grote rol in het vervullen van onze missie: het bieden van optimale ondersteuning van het kind, ouder(s)/verzorger(s) en of de school. Ouder(s) en verzorger(s) zijn onze educatieve partners als primair verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een gedragswetenschapper die de ondersteuner is van scholen bij de meer complexe problematiek met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De gedragswetenschapper treedt op als procesbegeleider binnen de school en biedt laagdrempelige handelingsgerichte ondersteuning primair gericht op het versterken van de handelingsvaardigheden van de leraar en de intern begeleider en is een belangrijke sparringpartner voor de school. De inzet van de gedragswetenschapper op de scholen wordt op afstand gemonitord door een regiomanager. De gedragswetenschapper ondersteunt de directie, intern begeleider, leraar en teams met vragen rondom gedrag, klassenmanagement, zorgstructuur, handelingsgerichte gesprekken, implementatie handelingsgericht werken, werken met groepsplannen, etc. De gedragswetenschapper kan netwerkenbijeenkomsten leiden en behouden. De gedragswetenschapper legt verantwoording af aan de regiomanager.


Functie-eisen:
• Wetenschappelijke en praktisch gerichte kennis van ondersteuningsmogelijkheden op school, groeps- en klassenniveau, alsmede brede kennis van pedagogiek / didactiek / onderwijskunde op WO niveau. Een diagnostiekaantekening strekt tot de aanbeveling;
• Kennis van de sociale kaart van de omgeving/regio en inzicht in het functioneren van het samenwerkingsverband en alle mogelijkheden van de te geven ondersteuning aan scholen;
• Je bent communicatief vaardig om vanuit overzicht het proces te begeleiden, zodat communicatie en samenwerking tussen de betrokkenen tot stand komt in het belang van het kind;
• Zelfstandigheid;
• Generalist;
• Flexibiliteit.

Wat bieden wij?
• Wij bieden een professionele organisatie die midden in het scholenveld staat en nauw betrokken is bij de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van onderwijsondersteuning en de transformatie die daarbij hoort;
• Wij bieden je een functie met ontwikkelmogelijkheden;
• De functie is conform cao PO, OOP ingeschaald in schaal 11;
• Het gaat om een tijdelijke aanstelling van minimaal 24 uur met uitzicht op een vast dienstverband;
• Een goed arbeidsvoorwaardenpakket;


Solliciteren?
Denk jij over de vereiste kennis en ervaring te beschikken en ben jij voor minimaal 24 uur per week beschikbaar? Reageer dan voor 14 juni 2019 op deze vacature. Je motivatiebrief en CV kan je sturen naar werving@pporotterdam.nl o.v.v. Gedragswetenschapper PPO Rotterdam 24-40 uur per week. Voor meer informatie omtrent de procedure kan je contact opnemen met HR 010-3031404.

Het overleggen van een geldig VOG is onderdeel van de procedure. Deze vacature wordt intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang verleend aan de interne sollicitant.