Vacatures

PPO Rotterdam gelooft dat in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. Wij denken dat de basis hiervoor o.a. wordt gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zetten wij ons dagelijks in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet. 

Met regelmaat zoeken wij mensen die deze passie met ons delen. Op deze pagina vindt u ons vacature aanbod.

Stagiair(e) bij PPO Rotterdam

Het samenwerkingsverband PPO Rotterdam heeft jaarlijks plaats voor stagiaires van diverse opleidingsrichtingen. PPO Rotterdam is een maatschappelijke organisatie die zich richt op dienstverlening van basisscholen bij het vormgeven van passend onderwijs en is grotendeels gericht op ondersteuning van leerkrachten en intern begeleiders bij leerlingen met een specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte. PPO Rotterdam biedt geen hulpverlening of behandeling aan leerlingen.

Als stagiair(e) stellen wij je in staat om in een relatief beschermde omgeving onder begeleiding van een beroepskracht praktijkervaring op te doen en leerzame activiteiten te verrichten. Ook wordt de mogelijkheid geboden om binnen onze organisatie onderzoek te verrichten. Als stagiair(e) ben je verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die jou tijdens de stage ter kennis komt.

Enthousiaste studenten die hun vak in de praktijk willen leren en een hieronder genoemde opleiding volgen, nodigen wij uit het profiel te bekijken en te solliciteren.

 • Stageplek gedragswetenschapper, voor de universitaire masteropleiding orthopedagogiek of psychologie
 • Stageplek/onderzoeksopdracht medewerker PPO, voor de HBO-master (Special) Educational Needs (S)EN)


NB. PPO biedt alleen stageplaatsen aan opleidingen die hier genoemd worden.

Wat vragen wij?

 • Je bent een enthousiaste en gemotiveerde student
 • Je voelt je thuis in een professionele omgeving
 • Je bent in staat om zelfstandig en accuraat te werken
 • Je denkt klantgericht en dienstverlenend
 • Je kunt in teamverband werken


Je zoekt een stageplaats voor een:

 • Oriëntatiestage (maximaal 6 weken)\ kortdurende stage (minimaal 6 weken, maximaal 3 maanden)
 • Langdurende stage (minimaal 3 maanden, maximaal 10 maanden)
 • Onderzoeksopdracht
 • Afstudeerproject


Je bent in staat de door je opleidingsinstelling vastgestelde en overeengekomen competenties te behalen binnen de stagetijd

Sollicitatie en procedure
Herken je jezelf in bovenstaande profielbeschrijving, dan kun je een sollicitatiebrief met CV sturen, waarin minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen:

 • Persoonlijke gegevens
 • Studieloopbaan en studiejaar van de huidige opleiding
 • Voorgaande stages
 • Eventueel arbeidsverleden/vrijwilligerswerk
 • Aanvang en duur van de stageperiode
 • Het aantal uren per week dat er aan de stage besteed kan worden
 • Een duidelijk onderbouwde motivatie voor een stage bij PPO Rotterdam
 • De leerdoelen waaraan tijdens de stage gewerkt gaat worden.


De sollicitatiebrief richt je aan de stagecoördinator van PPO Rotterdam: Mw. M.(Margreet) Clarijs- in 't Hout, werving@pporotterdam.nl of via onderstaand digitaal formulier.

Medewerker PPO Rotterdam | Team Kralingen Crooswijk

De Vereniging Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam is een samenwerkingsverband van 21 Rotterdamse schoolbesturen. PPO Rotterdam ondersteunt 220 scholen met het bieden van passend onderwijsaanbod aan alle Rotterdamse kinderen. Op korte termijn zijn wij voor ons team Kralingen Crooswijk op zoek naar een

Medewerker PPO Rotterdam | Team Kralingen Crooswijk

Voor OAT Kralingen Crooswijk in Rotterdam zoeken wij een Medewerker PPO voor 24 uur per week met ingang van 1 mei 2019.

Wat doen wij?
PPO Rotterdam gelooft dat er in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. De basis hiervoor wordt volgens PPO o.a. gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zet zij zich in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet.
Dat kan en wil PPO Rotterdam niet alleen. Zij werkt nauw samen met de gemeente en (jeugd)zorg partners. Uiteraard spelen ook ouders een hele grote rol in het vervullen van onze missie: het bieden van optimale ondersteuning van het kind, ouder(s)/verzorger(s) en of de school. Ouder(s) en verzorger(s) zijn onze educatieve partners als primair verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een medewerker PPO die de ondersteuner is van scholen bij de meer complexe problematiek van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte en hier aantoonbare ervaring in heeft.
Op dit moment ligt de vraag in het betreffende onderwijsarrangeerteam (OAT) voornamelijk bij de werkzaamheden als ambulant begeleider, maar zal (in de toekomst) ook gericht zijn op de taak van procesbegeleider (schoolcontactpersoon). De medewerker PPO treedt op als ambulant begeleider bij de meer complexe gedrags-casuïstiek; zowel adviserend, als in de klas meewerkend (co-teaching). Deze begeleiding is primair gericht op het versterken van de handelingsvaardigheden van de leerkracht.

De medewerker PPO werkt nauw samen met de collega’s uit het OAT en wordt op afstand gemonitord door een regiomanager. De medewerker PPO ondersteunt de leerkrachten en teams met vragen rondom gedrag, klassenmanagement en werkt oplossings- en handelingsgericht. De medewerker PPO legt verantwoording af aan de regiomanager.

Functie-eisen:
* Theoretische maar met name praktisch gerichte kennis van ondersteuningsmogelijkheden op school-, groeps- en klassenniveau;
* Brede kennis van pedagogiek / didactiek / onderwijskunde op HBO niveau (zoals bv. PABO met aanvullende relevante opleidingen/gedragsspecialist) en enkele jaren ervaring;
* Handelen concreet kunnen inzetten op groepsniveau;
* Kennis van de sociale kaart van de omgeving/regio en inzicht in het functioneren van het samenwerkingsverband en alle mogelijkheden van de te geven ondersteuning aan scholen;
* Je bent communicatief vaardig en werkt constructief mee in de samenwerking tussen ouders, school en kind;
* Je bent een generalist;
* Je werkt zelfstandigheid;
* Je bent flexibel.

Wat bieden wij?
* Wij bieden een professionele organisatie die midden in het scholenveld staat en nauw betrokken is bij de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van onderwijsondersteuning en de transformatie die daarbij hoort;
* Wij bieden je een functie met ontwikkelmogelijkheden;
* De functie is conform cao po ingeschaald in schaal 10;
* Een goed arbeidsvoorwaardenpakket;
* Een enthousiast en betrokken team;
* Een contract voor bepaalde tijd voor een jaar, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

Meer informatie en solliciteren
Denk jij over de vereiste kennis en ervaring te beschikken en ben jij voor 24 uur per week beschikbaar? Reageer dan voor 8 mei 2019 op deze vacature. Je schriftelijke motivatiebrief en CV mag je sturen naar werving@pporotterdam.nl. Voor meer informatie over de procedure kan je contact opnemen met onze medewerker HR via 010-3031404.

Tijdelijke Officemanager

De vereniging Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam is een samenwerkingsverband van 21 Rotterdamse schoolbesturen. PPO Rotterdam ondersteunt 220 scholen met het bieden van passend onderwijsaanbod aan alle Rotterdamse kinderen. Per 1 juni 2019 zijn wij voor ons team bestuursondersteuning op zoek naar een tijdelijke

Officemanager
Voor 32-40 uur per week

Wat ga je doen?
Als officemanager ondersteun je de directeur-bestuurder, het MT en collega’s van team bestuursondersteuning op secretariële en administratieve wijze. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de portefeuille huisvesting.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een officemanager met HBO werk- en denkniveau aangevuld met relevante werkervaring. Daarnaast:
• Heb je algemene kennis van het vakgebied managementondersteuning en huisvesting;
• Heb je kennis van en inzicht in (bestuurlijke) besluitvormingstrajecten;
• Beheer je de agenda van de directeur-bestuurder, beoordeelt de urgentie van e-mails, het belang van de te maken afspraken;
• Ben je een organisatorisch talent. Je houdt je bezig met de voorbereiding en uitvoering van de verhuizing van enkele teams;
• Wekelijks voorbereiden van MT-vergaderingen en verslagleggen van de MR-vergaderingen behoren tot het takenpakket; 
• Vervul je een bufferfunctie en stemt af met de directeur-bestuurder, bestuurssecretaris en communicatieadviseur;
• Ben je vaardig in het zelfstandig organiseren en structureren van werkzaamheden;
• Ben je flexibel, kritisch, stressbestendig, accuraat en beschik je over doorzettingsvermogen;
• Ben je een aanwinst voor ‘Team Happiness’. Je bereidt voor en organiseert personeelsdagen en andere bijeenkomsten zoals o.a. de maandelijkse high tea;
• Affiniteit van de werkgebieden van PPO Rotterdam is van belang.

Wat wij bieden
Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 32-40 uur per week voor de periode van 1 juni t/m
20 december 2019 (tot de kerstvakantie). Invulling op uitzendbasis of detachering behoort tot de mogelijkheden. Salaris is marktconform.

Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Tineke Dooms 06-22954971. Voor informatie over de procedure kan je contact opnemen met onze HR-medewerker op 010-3031404.

Je motivatiebrief en CV kan je sturen naar werving@pporotterdam.nl. De sluitingstermijn voor de vacature is maandag 6 mei 2019.

Vacature Medewerker PPO | OAT IJsselmonde| 20 uur (0,5 fte)

Vacature Medewerker PPO | OAT IJsselmonde| 20 uur (0,5 fte)
Met ingang van 6 mei 2019 zoeken wij voor OAT IJsselmonde een Medewerker PPO voor 0,5 fte

Wat doen wij?
PPO Rotterdam gelooft dat er in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. De basis hiervoor wordt volgens PPO o.a. gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zet zij zich in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet.

Dat kan en wil PPO Rotterdam niet alleen. Zij werkt nauw samen met de gemeente en (jeugd)zorg partners. Uiteraard spelen ook ouders een hele grote rol in het vervullen van onze missie: het bieden van optimale ondersteuning van het kind, ouder(s)/verzorger(s) en of de school. Ouder(s) en verzorger(s) zijn onze educatieve partners als primair verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een medewerker PPO die scholen ondersteunt bij de meer complexe problematiek met
leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Je treedt op als procesbegeleider binnen de school en biedt laagdrempelige handelingsgerichte ondersteuning primair gericht op het versterken van de handelingsvaardigheden van de leraar en de intern begeleider. De medewerker PPO is als schoolcontactpersoon een belangrijke sparringpartner voor de school.
Als medewerker PPO bezit je een eigen specialisme/expertisegebied en werk je samen met collega's aan complex inhoudelijke vraagstukken. Je bent dan werkzaam als ambulant begeleider bij de meer complexe casussen. Daarin ondersteun je leerkrachten in het tegemoet komen aan onderwijsbehoeften van leerlingen. De medewerker PPO ondersteunt dus de leerkrachten/teams met vragen rondom gedrag, klassenmanagement en werkt oplossings- en handelingsgericht. De medewerker PPO legt verantwoording af aan de regiomanager.

Functie-eisen:
• Theoretische maar met name praktisch gerichte kennis van ondersteuningsmogelijkheden op school-, groeps- en klassenniveau, alsmede brede kennis van pedagogiek / didactiek / onderwijskunde op HBO niveau (zoals bv. PABO met aanvullende relevante opleidingen/gedragsspecialist), handelen concreet kunnen inzetten op groepsniveau;
• Kennis van de sociale kaart van de omgeving/regio en inzicht in het functioneren van het samenwerkingsverband en alle mogelijkheden van de te geven ondersteuning aan scholen;
• Je bent communicatief vaardig, en werkt constructief mee in de samenwerking tussen ouders, school en kind;
• Generalist;
• Zelfstandigheid;
• Flexibiliteit.

Wat bieden wij?
• Wij bieden een professionele organisatie die midden in het scholenveld staat en nauw betrokken is bij de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van onderwijsondersteuning en de transformatie die daarbij hoort;
• Wij bieden je bij aanvang een contract voor een jaar en de intentie een contract voor onbepaalde tijd.
• Wij bieden je een functie met ontwikkelmogelijkheden;
• De functie is conform cao po ingeschaald in schaal 10;
• Een goed arbeidsvoorwaardenpakket.

Solliciteren?
Denk jij over de vereiste kennis en ervaring te beschikken en ben jij voor minimaal 20 uur per week beschikbaar? Reageer dan op deze vacature vóór 5 mei 2019. De sollicitatiegesprekken zullen op vrijdag 10 of maandag 13 mei plaats gaan vinden.. Je motivatiebrief mag je sturen naar werving@pporotterdam.nl.

Vacature Medewerker PPO | vervangingspool | 32 uur

Voor vervanging binnen het OAT van IJsselmonde zoeken wij een Medewerker PPO
voor 32 uur per week met ingang van 27 mei 2019

Wat doen wij?
PPO Rotterdam gelooft dat er in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. De basis hiervoor wordt volgens PPO o.a. gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zet zij zich in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet.

Dat kan en wil PPO Rotterdam niet alleen. Zij werkt nauw samen met de gemeente en (jeugd)zorg partners. Uiteraard spelen ook ouders een hele grote rol in het vervullen van onze missie: het bieden van optimale ondersteuning van het kind, ouder(s)/verzorger(s) en of de school. Ouder(s) en verzorger(s) zijn onze educatieve partners als primair verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind.

Medewerkers binnen PPO Rotterdam die deel uitmaken van de vervangingspool kunnen naar behoefte worden ingezet binnen heel Rotterdam. In eerste instantie zal de vacature vervuld worden binnen regio oost. De teams die deel uitmaken van regio oost zijn Alexander, Kralingen-Crooswijk en IJsselmonde. Team IJsselmonde zal eerst de vaste basis zijn voor vergaderingen, werkafspraken, etc. 

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een medewerker PPO die scholen ondersteunt bij de meer complexe problematiek met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Je treedt op als procesbegeleider binnen de school en biedt laagdrempelige handelingsgerichte ondersteuning primair gericht op het versterken van de handelingsvaardigheden van de leraar en de intern begeleider. De medewerker PPO is als schoolcontactpersoon een belangrijke sparringpartner voor de school.
Als medewerker PPO bezit je een eigen specialisme/expertisegebied en werk je samen met collega's aan complex inhoudelijke vraagstukken. Je bent dan werkzaam als ambulant begeleider bij de meer complexe casussen. Daarin ondersteun je leerkrachten in het tegemoet komen aan onderwijsbehoeften van leerlingen. De medewerker PPO ondersteunt dus de leerkrachten/teams met vragen rondom gedrag, klassenmanagement en werkt oplossings- en handelingsgericht. De medewerker PPO legt verantwoording af aan de regiomanager.

Functie-eisen:
• Theoretische maar met name praktisch gerichte kennis van ondersteuningsmogelijkheden op school-, groeps- en klassenniveau, alsmede brede kennis van pedagogiek / didactiek / onderwijskunde op HBO niveau (zoals bv. PABO met aanvullende relevante opleidingen/gedragsspecialist), handelen concreet kunnen inzetten op groepsniveau;
• Kennis van de sociale kaart van de omgeving/regio en inzicht in het functioneren van het samenwerkingsverband en alle mogelijkheden van de te geven ondersteuning aan scholen;
• Je bent communicatief vaardig, en werkt constructief mee in de samenwerking tussen ouders, school en kind;
• Generalist;
• Zelfstandigheid;
• Flexibiliteit.

Wat bieden wij?
• Wij bieden een professionele organisatie die midden in het scholenveld staat en nauw betrokken is bij de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van onderwijsondersteuning en de transformatie die daarbij hoort;
• Wij bieden je bij aanvang een contract voor een jaar en de intentie een contract voor onbepaalde tijd.
• Wij bieden je een functie met ontwikkelmogelijkheden;
• De functie is conform cao po ingeschaald in schaal 10;
• Een goed arbeidsvoorwaardenpakket.

Solliciteren?
Denk jij over de vereiste kennis en ervaring te beschikken en ben jij voor minimaal 32 uur per week beschikbaar? Reageer dan op deze vacature voor 5 mei 2019. De sollicitatiegesprekken zullen op vrijdag 10 of maandag 13 mei plaats gaan vinden. Je motivatiebrief mag je sturen naar werving@pporotterdam.nl.