Vacatures

PPO Rotterdam gelooft dat in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. Wij denken dat de basis hiervoor o.a. wordt gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zetten wij ons dagelijks in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet. 

Met regelmaat zoeken wij mensen die deze passie met ons delen. Op deze pagina vindt u ons vacature aanbod.

Medewerker PPO Rotterdam | Rotterdam Hillegersberg, Overschie en Schiebroek | per direct | 0,6 FTE

PPO Rotterdam is per direct op zoek naar een medewerker PPO Rotterdam in Rotterdam Hillegersberg, Overschie en Schiebroek. Het gaat om een aanstelling van 0,6 FTE (24 uur). 

Wat doen wij?
PPO Rotterdam gelooft dat in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. De basis hiervoor wordt volgens PPO Rotterdam o.a. gelegd in het basisonderwijs. Daarom zet zij zich in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet.

Dat kan en wil PPO Rotterdam niet alleen. Zij werkt nauw samen met de gemeente en (jeugd)zorgpartners. De missie van PPO Rotterdam is het bieden van optimale ondersteuning van het kind, ouder(s)/verzorger(s) en/of de school. Ouder(s) en verzorger(s) zijn educatieve partners en primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind.

Wie zoeken wij?
Als medewerker PPO Rotterdam beschik je over theoretische en praktisch gerichte kennis van ondersteuningsmogelijkheden op school-, groeps- en klassenniveau, alsmede brede kennis  van pedagogiek/didactiek/ onderwijskunde op HBO niveau (zoals PABO met relevante opleidingen). Onze voorkeur gaat uit naar iemand die ruime ervaring heeft met didactische vraagstukken zowel basis ondersteunend als basis overstijgend.

Je bent communicatief vaardig en in staat om professioneel te handelen. Je beschikt verder over de volgende eigenschappen: een pro-actieve houding, je bent een team-player, je bent flexibel en breed inzetbaar.

Wat bieden wij?

 • Een professionele organisatie die midden in het scholenveld staat
 • Het werkgebied is de wijken Hillegersberg, Overschie en Schiebroek in Rotterdam
 • De functie is conform CAO PO ingeschaald in schaal 10
 • Een goed arbeidsvoorwaardenpakket


Solliciteren?
Denk jij over de vereiste kennis en ervaring te beschikken en bij jij voor 0,6FTE (24 uur) per week beschikbaar? Reageer dan hieronder op deze vacature. Je schriftelijke sollicitatie kun je ook sturen naar werving@pporotterdam.nl.

De sluitingsdatum van deze vacature is op 15 oktober 2018.

Leerkracht Passend Onderwijs (0,7 FTE)

Steeds minder Rotterdamse kinderen volgen onderwijs op het SBO. Het aantal leerlingen met SBO-ondersteuningsbehoeften is echter onverminderd, zij blijven op of verplaatsen zich naar het regulier onderwijs. Iets wat past binnen de visie van thuisnabij passend onderwijs:

‘regulier waar het kan, speciaal als het moet’

De 9 scholen binnen het PPO- wijknetwerk Rotterdam Alexander West, hebben de ambitie uitgesproken om leerlingen die naar het SBO onderwijs zouden uitstromen zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs te houden. Zij bundelen de middelen en zijn met ingang van het schooljaar 2018-2019 op zoek naar een leerkracht Passend Onderwijs voor de 9 verschillende scholen.  Zij zoeken  voor de leerlingen met een SBO-onderwijs-ondersteuningsbehoefte,  een medewerker voor de ondersteuning van de leerlingen en begeleiding van de leerkrachten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één schooljaar met de werktijdfactor van 0.7 FTE.

Ben jij enthousiast, heb jij veel energie en sta jij behoorlijk stevig in je schoenen… hou jij van aanpakken, afwisseling en een uitdaging? Ben jij daarnaast ook nog zelfstandig, flexibel en gestructureerd en kun je jouw kennis overdragen aan anderen? En heb jij daarnaast ervaring met leerlingen met leer- en gedragsproblemen?

Dan willen we graag dat jij onze scholen komt versterken!

PPO Rotterdam gelooft dat in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. De basis hiervoor wordt volgens PPO Rotterdam o.a. gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zet zij zich in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet. Met de pilot Hoogbegaafdheid onderzoekt PPO Rotterdam of met een deeltijdvoorziening passend onderwijs geboden kan worden aan hoogbegaafde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Wie zoeken wij? Iemand..

 • Met een afgeronde PABO en bij voorkeur een Master-(S)EN.
 • Affiniteit en ervaring met het speciaal basisonderwijs.
 • Die bekend is met het  aanleren van sociale en cognitieve vaardigheden en de toepassing ervan.
 • Die anderen kan begeleiden en ondersteunen bij het opstellen van passende ontwikkelingsperspectieven.
 • Met een professionele houding en communicatief sterk.
 • Met het vermogen snel contact met leerlingen op hun niveau te kunnen maken. Je signaleert de behoeften en speelt daar op in.
 • Die gericht afstemt met leerkracht(en) en ouder(s) ten aanzien van de begeleiding van leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften.


Wat bieden wij?

 • Een afwisselende baan in een wijk waarin scholen zich ontwikkelen en met elkaar samenwerken.
 • Een baan met veel ruimte voor eigen invulling van het werk.
 • Een tijdelijk dienstverband voor de duur van één schooljaar (WTF 0.7)
 • De medewerker krijgt een dienstverband bij PPO Rotterdam of kan gedetacheerd worden vanuit één van de scholen.


Solliciteren?
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Edith Matser (e.matser@obs-pluspunt.nl).
Denk jij over de vereiste interesse en eigenschappen te beschikken? Reageer dan op deze vacature!
E-mail je motivatiebrief en CV naar werving@pporotterdam.nl of via onderstaand formulier.

Leerkracht pilot Hoogbegaafdheid OAT HOS | 0,8-1 FTE

PPO Rotterdam is op zoek naar een groepsleerkracht basisonderwijs met expertise hoogbegaafdheid. Het gaat om een aanstelling van 0,8-1,0 FTE. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 schooljaar met mogelijk uitzicht op verlenging.

Wat doen wij?
PPO Rotterdam gelooft dat in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. De basis hiervoor wordt volgens PPO Rotterdam o.a. gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zet zij zich in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet.

Dat kan en wil PPO Rotterdam niet alleen. Zij werkt nauw samen met de gemeente en (jeugd)zorg partners. Uiteraard spelen ook ouders een hele grote rol in het vervullen van onze missie: het bieden van optimale ondersteuning van het kind, ouder(s)/verzorger(s) en of de school. Ouder(s) en verzorger(s) zijn onze educatieve partners als primair verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind.

Wat houdt deze pilot in?
In augustus 2016 is PPO Rotterdam in de wijken Hillegersberg en Schiebroek een pilot hoogbegaafdheid gestart. Aanleiding om deze pilot te starten waren signalen dat voor hoogbegaafde leerlingen onvoldoende passend onderwijs kan worden geboden binnen de reguliere basisschool. Inmiddels loopt de pilot 2 jaar en zal ook volgend schooljaar doorlopen. De wijk Overschie doet sinds vorig schooljaar ook mee. De doelgroep van de pilot bestaat uit leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid en kenmerken van leer- en/ of gedragsproblemen.

Met deze pilot wordt onderzocht of: een bovenschoolse deeltijdvoorziening (50% onderwijstijd) kan voorzien in de onderwijs-/ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep, de handelingsverlegenheid van leerkrachten afneemt en het welbevinden van leerlingen en de oudertevredenheid toeneemt.

Wat houdt deze functie in?
Op één school in de wijk is een groep voor tien leerlingen ingericht. De leerlingen zijn voor 50% van de tijd aanwezig in deze groep en voor 50% in hun eigen klas. De leerlingen komen van de basisscholen in de genoemde wijken. De schoolcontactpersonen beslissen in overleg met jou, school en ouders of een kind kan worden geplaatst in de bovenschoolse groep. Op de dagen dat de groep niet open is, ben jij ook beschikbaar voor advisering en begeleiding van de leerkrachten, ouders en scholen.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een creatieve, flexibele en initiatiefrijke leerkracht die passie en kennis heeft om een groep met 10 (zeer) hoogbegaafde leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften te begeleiden. Het onderwijs in deze groep vraagt om maatwerk voor iedere leerling in de groep. Er wordt gewerkt binnen de domeinen psycho-educatie, talentontwikkeling en executieve functies. De aanleverende school blijft eindverantwoordelijk voor de  leerlingen in de groep. Je beschikt over een theoretische en praktisch gerichte opleiding en ervaring met het werken met deze doelgroep.

Wat bieden wij?
Wij bieden je de kans om binnen een vernieuwende setting een belangrijke bijdrage te leveren aan het vormgeven van onderwijs aan de doelgroep (zeer) hoogbegaafde leerlingen (met extra ondersteuningsbehoeften). Je werkt in de groep samen met een onderwijsassistent en maakt onderdeel uit van een team van professionals van PPO.

De functie is conform cao po ingeschaald in schaal 10 OOP.

Solliciteren?
Denk jij over de vereiste kennis en ervaring te beschikken en ben jij fulltime beschikbaar? Reageer dan op deze vacature. Je schriftelijke sollicitatie kun je ook sturen naar werving@pporotterdam.nl.

De volgende planning is van toepassing op deze procedure:
Reactietermijn sollicitatiebrieven: t/m 22 augustus 2018
 

Stagiair(e) bij PPO Rotterdam

Samenwerkingsverband PPO Rotterdam heeft jaarlijks plaats voor stagiaires van diverse opleidingsrichtingen. PPO Rotterdam is een maatschappelijke organisatie die zich richt op dienstverlening van basisscholen bij het vormgeven van passend onderwijs en is grotendeels gericht op ondersteuning van leerkrachten en intern begeleiders bij leerlingen met een specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte. PPO Rotterdam biedt geen hulpverlening of behandeling aan leerlingen.

Als stagiair(e) stellen wij je in staat om in een relatief beschermde omgeving onder begeleiding van een beroepskracht praktijkervaring op te doen en leerzame activiteiten te verrichten. Ook wordt de mogelijkheid geboden om binnen onze organisatie onderzoek te verrichten. Als stagiair(e) ben je verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die jou tijdens de stage ter kennis komt.

Enthousiaste studenten die hun vak in de praktijk willen leren en een hieronder genoemde opleiding volgen, nodigen wij uit het profiel te bekijken en te solliciteren.

 • Stageplek gedragswetenschapper, voor de universitaire masteropleiding orthopedagogiek of psychologie
 • Stageplek/onderzoeksopdracht medewerker PPO, voor de HBO-master (Special) Educational Needs (S)EN)


NB. PPO biedt alleen stageplaatsen aan opleidingen die hier genoemd worden.

Wat vragen wij?

 • Je bent een enthousiaste en gemotiveerde student
 • Je voelt je thuis in een professionele omgeving
 • Je bent in staat om zelfstandig en accuraat te werken
 • Je denkt klantgericht en dienstverlenend
 • Je kunt in teamverband werken


Je zoekt een stageplaats voor een:

 • Oriëntatiestage (maximaal 6 weken)\ kortdurende stage (minimaal 6 weken, maximaal 3 maanden)
 • Langdurende stage (minimaal 3 maanden, maximaal 10 maanden)
 • Onderzoeksopdracht
 • Afstudeerproject


Je bent in staat de door je opleidingsinstelling vastgestelde en overeengekomen competenties te behalen binnen de stagetijd

Sollicitatie en procedure
Herken je jezelf in bovenstaande profielbeschrijving, dan kun je een sollicitatiebrief met CV sturen, waarin minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen:

 • Persoonlijke gegevens
 • Studieloopbaan en studiejaar van de huidige opleiding
 • Voorgaande stages
 • Eventueel arbeidsverleden/vrijwilligerswerk
 • Aanvang en duur van de stageperiode
 • Het aantal uren per week dat er aan de stage besteed kan worden
 • Een duidelijk onderbouwde motivatie voor een stage bij PPO Rotterdam
 • De leerdoelen waaraan tijdens de stage gewerkt gaat worden.


De sollicitatiebrief richt je aan de stagecoördinator van PPO Rotterdam: Mw. M.(Margreet) Clarijs- in 't Hout, werving@pporotterdam.nl of via onderstaand digitaal formulier.