Medewerker PPO | regio midden

Voor de vervangingspool van PPO Rotterdam zoeken wij een Medewerker PPO voor minimaal 24 uur per week met ingang van 1 maart 2019

Wat doen wij?
PPO Rotterdam gelooft dat er in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. De basis hiervoor wordt volgens PPO o.a. gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zet zij zich in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet. Dat kan en wil PPO Rotterdam niet alleen. Zij werkt nauw samen met de gemeente en (jeugd)zorg partners. Uiteraard spelen ook ouders een hele grote rol in het vervullen van onze missie: het bieden van optimale ondersteuning van het kind, ouder(s)/verzorger(s) en of de school. Ouder(s) en verzorger(s) zijn onze educatieve partners als primair verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind.

De vervangingspool binnen PPO Rotterdam houdt in dat medewerkers die deel uitmaken van de vervangingspool kunnen worden ingezet op verschillende plekken (waar nodig) in regio midden. Onder regio midden vallen de volgende drie onderwijs arrangeer teams (OAT) Hillegersberg, Overschie, Schiebroek (HOS), Centrum/Noord en Feijenoord.  In overleg wordt een van deze drie teams de vaste basis voor vergaderingen enz. Tevens is het mogelijk om tijdelijk in een andere regio (oost/west) ingezet te worden.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een medewerker PPO die de ondersteuner is van scholen bij de meer complexe problematiek met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De medewerker PPO treedt op als procesbegeleider binnen de school en biedt laagdrempelige handelingsgerichte ondersteuning primair gericht op het versterken van de handelingsvaardigheden van de leraar en de intern begeleider en is een belangrijke sparringpartner voor de school. De inzet van de medewerker PPO op de scholen wordt op afstand gemonitord door een regiomanager. De medewerker PPO ondersteunt de directie/intern begeleider/leraar/teams met vragen rondom gedrag, klassenmanagement, zorgstructuur, handelingsgerichte gesprekken, implementatie handelingsgericht werken, werken met groepsplannen, enz. De medewerker PPO kan netwerkenbijeenkomsten leiden en behouden. De medewerker PPO legt verantwoording af aan de regiomanager.

Functie-eisen

  • Theoretische en praktisch gerichte kennis van ondersteuningsmogelijkheden op school-, groeps- en klassenniveau, alsmede brede kennis van pedagogiek / didactiek / onderwijskunde op HBO niveau (zoals bv. PABO met aanvullende relevante opleidingen);
  • Kennis van de sociale kaart van de omgeving/regio en inzicht in het functioneren van het samenwerkingsverband en alle mogelijkheden van de te geven ondersteuning aan scholen;
  • Je bent communicatief vaardig om vanuit overzicht het proces te begeleiden, zodat communicatie en samenwerking tussen de betrokkenen tot stand komt in het belang van het kind;
  • Generalist;
  • Zelfstandigheid;
  • Flexibiliteit.

 
Wat bieden wij?

  • Wij bieden een professionele organisatie die midden in het scholenveld staat en nauw betrokken is bij de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van onderwijsondersteuning en de transformatie die daarbij hoort;
  • Wij bieden je een functie met ontwikkelmogelijkheden.
  • De functie is conform cao po ingeschaald in schaal 10.
  • Een goed arbeidsvoorwaardenpakket.


Solliciteren?
Denk jij over de vereiste kennis en ervaring te beschikken en ben jij voor minimaal 24 uur per week beschikbaar? Reageer dan op deze vacature.
Je schriftelijke sollicitatie kun je hieronder doen of sturen naar werving@pporotterdam.nl.

Sluitingsdatum: 28-01-2019

Pagina delen:

Solliciteer nu!